PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

Od druhého júlového týždňa prebiehajú detské letné tábory na Veľkom Lély (projektová aktivita E.7). V priebehu týždňových turnusov deti spoznávajú krajinu lužných lesov, jej výnimočnosť, dôležitosť jej ochrany a pravidelného extenzívneho hospodárenia pre jej zachovanie. Sú celé dni von v prírode tak ako to bolo niekedy bežné. Dozvedajú sa, prečo je dôležité na Veľkom Lély pásť rôzne druhy pôvodných domácich druhov zvierat (vodné byvoly, kone, kravy, kozy a ovce) a učia sa ako sa treba správne o nich starať. Počas táborov spoznávajú pôvodné druhy stromov, rastlín a zvierat (chrobáky, makkýše, kôrovce, drobné cicavce a pod.), zažívajú proces výroby syrov z nadojeného mlieka, sami sa starajú o domáce zvieratá.

Vedúci táborov im vysvetľujú históriu tohoto miesta, fungovanie vodného režimu v dunajských ramenách, a zámery projektu LIFE Dunajské luhy na jeho zlepšenie.  Na vlastnej koži zažívajú spolužitie človeka s prírodou. Priamo v teréne môžu deti spoznať rozdiely medzi neudržiavanými časťami a časťami, na ktorých je vykonávaný pravidelný manažment (porovnávajú druhové zloženie a vzhľad krajiny). Domov si odnášajú množstvo neopakovateľných zážitkov a pocit spolupatričnosti s týmto miestom čo je dôležité pre nich aj pre túto krajinu.

detske_tabory01.jpg
detske_tabory10.jpg
detske_tabory09.jpg
detske_tabory08.jpg
detske_tabory06.jpg
detske_tabory07.jpg
detske_tabory05_1.jpg
detske_tabory03.jpg
detske_tabory04_1.jpg