PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Vojčianske rameno

Ukážka najcharizmatickejších výstupov projektu

V dňoch 12.-13-3. sa uskutočnila návšteva projektového monitora a zástupkyne Európskej komisie z účelom kontroly projektu LIFE Dunajské luhy. Program bol doslova nabitý. V utorok sme štartovali našu misiu skoro ráno na ostrove Háros v Budepešti, kde zástupcovia maďarského partnera projektu Národný park Dunaj-Ipeľ predstavili ich zrealizované aktivít zamerané na obnovu lužných lesov. Išlo o pestovanie sadbového materiálu pôvodných druhov drevín, výsadby porastov, ochranu sadeníc pred ohryzom zverou za pomoci k prírode šetrného náteru a boj s inváznymi druhmi. 

Ostrov Háros
Lužný les na ostrove Háros

Po obede sme sa presunuli do slovenskej časti projektového územia, najskôr na miestne družstvo vo Vrbovej nad Váhom, kde sme prezentovali dobrú spoluprácu, vďaka ktorej bola obnovená pastva na neďalekom Apálskom ostrove. Priamo v teréne sme skontrolovali stav lúk, ktoré boli v začiatku projektu zmulčované a kosené, neskôr vyčistené od nepôvodných drevín a pripravené na pastvu. V lete 2023 tu boli umiestnené oplôtky, studňa a napájadlá a plocha po prvej sezóne pasenia kravami vyzerá na nerozpoznanie od stavu pred projektom.

Spasené lúky Apálskeho ostrova
Spasené lúky Apálskeho ostrova

Ďalej nás čakal bohatý program na Veľkolélskom ostrove. Tu sme sa tiež pochválili výsledkami pastvy na viacerých plochách, ošetrenými hlavovými vŕbami, ako aj zrevitalizovaným kanálom a obnovenými mokraďami, ktoré výrazne prispeli k zlepšeniu vodného režimu ostrova napr. pre obojživelníky. Vo Veľkom Léli bolo z projektu osadených 7 informačných tabúľ. Už za tmy len za svetla mobilných telefónov sme pozerali z pontónu na Veľkolélske rameno a debatovali o našich predošlých ochranárskych úspechoch. Potom sme mali možnosť pochváliť sa výstavou o živote v dunajských luhoch, umiestnenou v zrekonštruovanej historickej sýpke, a vzácnu návštevu sme ponúkli syrmi z domácej produkcie miestnej farmy.

Veľkolélsky ostrov
Na brehu Veľkolélskeho ostrova

Druhý deň začínal prezentáciami aktivít v Národnom lesníckom centre v Gabčíkove, kde bol z projektu vybudovaný unikátny plne automatizovaný fóliovník, v ktorom partner NLC dopestováva sadenice domácich druhov drevín typických pre lužné oblasti. Výsledky zavedenia pastvy a orezávania hlavových vŕb sme videli aj na lokalite Bodíky. Predstavili sme aj nosné aktivity projektu zamerané na obnovu vodného režimu dunajských ramien – navštívili sme Kráľovskú lúku, kde obnovné práce ešte prebiehajú a už zrevitalizované dolné Vojčianske rameno. Čerešničkou na torte bola ukážka prebiehajúce jarnej simulovanej záplavy s vytúženým prietokom 120 m3/s. 

fóliovník
Fóliovník na pestovanie sadeníc

Takéto projektové kontroly slúžia nie len monitorom, na overenie či boli naplánované aktivity projektu riadne vykonané v teréne ale je to aj povzbudenie pre nás do ďalšej práce, keď vidíme, koľko sme toho pre prírodu dunajskej lužnej krajiny za posledných pár rokov spravili. 

Dunajské luhy
Spoločne nad mapou Dunajských luhov
Vojčianske rameno
Na brehu obnoveného Vojčianskeho ramena
záplava
Jarná simulované záplava
Zdieľať obsah na: