PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

S hrdosťou oznamujeme, že sme boli nominovaní medzi 27 finalistov v rámci celoeurópskej súťaže NATURA 2000 Award 2024!

Do tohto ročníka sa zapojilo celkovo 107 organizácií v rámci 96 žiadostí v piatich rôznych kategóriách:

  • Ochrana pôdy
  • Ochrana mora
  • Komunikácia
  • Spolupráca pre prírodu
  • Cezhraničná spolupráca

Špeciálnou kategóriou je Cena občanov, v rámci ktorej môžete hlasovať za náš projekt aj vy.

My sme sa do súťaže zapojili prezentáciou našich úspechov a spolupráce s partnerskými organizáciami v oblasti zlepšenia režimu simulovaných záplav v Dunajských luhoch. Partnermi súťažnej žiadosti sú spolu s BROZ aj Výskumný ústav vodného hospodárstva, Štátna ochrana prírody SR a Vodohospodárska výstavba, š. p.

Porotou vybraní piati víťazi budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v Bruseli 29. mája 2024. Držte nám palce!

Európska cena Natura 2000 odmeňuje excelentnosť v manažmente lokalít sústavy Natura 2000 a predstavuje pridanú hodnotu siete v oblasti ochrany prírody pre miestne komunity a hospodárstvo v celej Európskej únii.

Zdieľať obsah na: