PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu
Tretiu marcovú sobotu strávil tím projektu LIFE Panalp na Vršatských bralách. Tu sa k nám pridalo približne 30 dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajný osud jedného z našich najohrozenejších motýľov – jasoňa červenookého. Spoločný silami sa nám podarilo odpratať napílené konáre na viac než hektári vzácnych výslnných skalných spoločenstiev. Tie po zániku tradičnej pastvy začali zarastať náletovými a nepôvodnými drevinami. Vďaka tejto víkendovke sme sa významne priblížili k cieľu prepojiť koridorom dve nelesné plochy. Obe totiž osídľujú jasone, avšak kvôli zarasteniu medzi nimi migrujú už len veľmi sporadicky. To má za následok okrem iného aj znížený tok génov, čo znižuje šancu na prežitie jasoňov v Bielych Karpatoch. My však pevne veríme, že ikonický motýľ bude lietať nad Vršatcom ešte veľmi dlho, a to aj vďaka skvelým akciám, ako bola tá sobotná!
Prácu sme dobrovoľníkom pripravili ešte minulú jeseň a na víkendovú akciu, ktorú sme zorganizovali spoločne s Pre Prírodu sa k nám pridali OZ Permoníci. Ďakujeme všetkým zúčastneným!
Zdieľať obsah na: