PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

O krásach a hodnotách dunajskej lužnej krajiny dávno vieme, a preto ju chránime. Zároveň považujeme za dôležité informovať návštevníkov týchto lokalít o chránených územiach pozdĺž Dunaja, ich obyvateľoch, súčasných ohrozeniach a ochranárskych snahách o zlepšenie stavu. Aktuálne sme v rámci projektu LIFE Obnova a manažment dunajských lužných biotopov inštalovali 9 nových informačných tabúľ na strategických miestach v rámci lokalít Dunajské kriviny, Bodíky, Veľkolélsky a Apálsky ostrov. Ak niekedy navštívite tieto miesta, začítajte sa do bohato ilustrovaných panelov informujúcich o vodnom režime dunajských ramien, význame simulovaných záplav pre obojživelníky a ryby, vplyve pastvy na opeľovače, citlivom lesnom hospodárení či hlavových vŕbach.

Zdieľať obsah na: