PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Obnova dolného Vojčianskeho ramena je doposiaľ naša najväčšia revitalizácia v oblasti vnútrozemskej delty Dunaja. Preto si zaslúžila aj krátke video spracovanie.
Pozrite si ako napredujeme s prácami a počkajte si s nami ako bude čoskoro cez toto vykopané koryto znova prúdiť voda.
Na tejto revitalizácii spolupracujeme s  WWF Slovensko, Vodohospodárskou výstavbou a VÚVH
Zdieľať obsah na: