PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho

V susednom Rakúsku sa na brehoch Neziderského jazera taktiež usilovne pracuje na obnove habitatu hraboša severského panónskeho. Takmer 50 rokov tu prebieha pastva dobytka, ktorá predstavuje veľmi efektívny a prírode blízky spôsob manažmentu vegetácie. Avšak podľa vedeckých štúdií má pastva naopak negatívny vplyv na populáciu hraboša severského panónskeho. 

Náš miestny partner, ktorým je samotný Národný park Neusiedler See-Seewinkel, sa preto rozhodol na území o rozlohe 250 ha upustiť od pastvy dobytka a nahradiť ho kosením pomocou novo zakúpeného traktora. V prvej fáze bol traktor použitý na umiestnenie oplotenia okolo kosených plôch, z dôvodou ochrany vegetácie pred dobytkom, ktorý by sa na tieto plochy mohol zatúlať. 

Kosenie bude prebiehať na malých plochách, pričom sa vytvorí mozaika pokosených a nepokosených častí. Takýto spôsob je pre populáciu hraboša severského veľmi dôležitý. Kým hraboše znova osídlia pokosené plochy trvá to priemerne 3 až 4 mesiace, a tak toto obdobie môžu jedince stráviť v bezpečí nepokosenej trsti a ostrice. 

Niekto by si mohol klásť otázku, prečo sa vôbec namáhať s kosením. Dôvodom je, že ak nie je vegetácia spásaná alebo kosená, začne prerastať kríkmi alebo rýchlo sa šíriacimi invazívnymi rastlinami. S nedostatkom vhodnej vegetácie, tak hraboš severský panónsky prichádza o svoj domov. 

Veríme, že pomocou dômyselného manažmentu vegetácie, zlepšíme životné podmienky miestnej populácie hraboša severského panónskeho.

Zdieľať obsah na: