PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho
A hoci si svoje osobné teritórium dokáže pred inými hrabošmi brániť, ochrániť celú lokalitu už sám nedokáže. Preto sme sa mu rozhodli pomôcť.
Na hraniciach ÚEV Čiližské močiare, ktoré je domovom veľkej populácie hraboša severského panónskeho, sme preňho vysadili stromoradie hlohov, dubov a jelší a doplnili to pásom agátových kolov. Týmto sme zvýraznili hranicu mokrade, ktorá susedí s poľom a počas prác na poli tak nedôjde k rozorávaniu mokrade. Stromoradie navyše prinesie do krajiny nové útočisko pre hmyz, vtáky a celkovo pomôže biodiverzite uprostred lánov poľnohospodárskych polí.
Výsadba bola realizovaná v rámci projektu Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho a podieľali sa na nej okrem nás, aj poľovníci z lokálneho poľovníckeho zväzu.
Zdieľať obsah na: