PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho

Kompetícia o vodu je na Podunajskej nížine veľká predovšetkým počas jari a leta. Vtedy sa voda z melioračných kanálov používa na zavlažovanie okolitých polí. Nezostáva tak dostatok vody pre mokrade.

S podporou Nadácie Telekom pri Nadácii Pontis sme na základe workshopu so stakeholdermi a odborníkmi vytvorili na lokalite vodozádržné opatrenie. Vyhĺbením priehlbiny do hĺbky 0,5 metra sa vytvoril priestor pre zadržanie vody pre obdobie bez dotácie vodou. Jazierko bolo nadizajnované tak, aby sme súčasne vytvorili viaceré typy mikrohabitatov vhodné pre obojživelníky, vtáky aj bezstavovce. Vznikol tak priestor s rozlohou viac ako 1 800 m2 s ostrovčekom v strede, ktorý budú využívať najmä vtáky. Opäť sme tak zlepšili stav mokrade a zabezpečili jeho udržanie na ďalšie roky.

Po nainštalovaní pozorovacej veže budú môcť návštevníci sledovať rôznorodosť lokality aj živočíchy, ktoré budú jazierko využívať.

Zdieľať obsah na: