PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho

V stredu 29. novembra sa uskutočnilo stretnutie členov riadiaceho výboru projektu. Stretnutia sa zúčastnilo trinásť účastníkov (sedem členov riadiaceho výboru). Spoločne sme sa boli pozrieť na úspešnú realizáciu projektových aktivít v Čiližských močiaroch, kde sme účastníkom ukázali nielen manažment lokality – kosenie v pásoch a simuláciu prirodzenej vodnej dynamiky, ale aj vytvorené vodozádržné opatrenie na obdobia s nedostatkom vody v krajine. Počas tohto roka sa podarilo aj zaradenie viacerých parciel na tejto lokalite, ktoré slúžia ako habitat pre hraboša severského panónskeho, do medzinárodnej siete NATURA 2000. V súčasnosti má teda hraboš severský panónsky spolu s veľkým množstvom mokradných druhov v tomto poľnohospodársky využívanom území k dispozícii viac ako 100ha prirodzeného prostredia.

Následne sme sa boli pozrieť na lokalitu pri Číčovských luhoch, kde je plánovaná aktivita otvorenia slepého ukončenia Čiližského potoka, čím sa do potoka navráti prirodzená prúdenia a potom bude po rokoch plniť opäť svoju funkciu. Súčasne sa obnoví bývalá mokraď s rozlohou viac ako 30 hektárov.

Po terénnej časti stretnutia sme sa presunuli do tepla a zástupcovia projektových partnerov odprezentovali účastníkom stretnutia pokroky a úspechy v ich projektových aktivitách, ako aj plány na ďalšie obdobie. Tešíme sa na ďalšie stretnutie, kedy Čiližský potok opäť potečie, v Maďarsku bude pre hraboša severského panónskeho obnovených ďalších 30 hektárov biotopov a vďaka telemetrickému výskumu budeme vedieť o pohybe hrabošov a ich habitatových preferenciách zase o niečo viac.

Zdieľať obsah na: