PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov
Obnova pastvy Cerová vrchovina

Na Drieňovom v Cerovej vrchovine sme tento víkend opäť obnovovali pastvu. V spolupráci s miestnym farmárom, pracovníkmi Správy CHKO Cerová vrchovina a dobrovoľníkmi sme neďaleko obce Petrovce čistili nepriechodný pasienok od náletových drevín a agátov. Snahou bola nielen obnova suchomilných travinno-bylinných biotopov, ktoré sú predmetom ochrany, ale aj vytvorenie prechodu na vyššie položenú pastvinu. Ovečky sa môžu vďaka tomu častejšie dostávať na túto pastvinu a farmár ju bude môcť vďaka prístupu lepšie udržiavať. Pomáhať farmárom = pomáhať biodiverzite.

Zdieľať obsah na: