PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
Štolňa Medené Hámre sa nachádza v území európskeho významu Homoľské Karpaty v katastrálnom území Borinka. Samotná štôlňa je vyrazená na vápencoch,má dva vchody a celkovú dĺžku prístupných chodieb vyše 500 m. Ide o veľmi významné zimovisko netopierov. Od roku 1993 tu prebieha monitoring netopierov, ktorý realizuje Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Miniopterus. Najväčšie kolónie tu vytvára druh večernica malá (Pipistrellus pipistrellus), ktorej tu v roku 2006 zimovalo vyše 600 jedincov. V minulosti tu bol zistený aj výskyt vzácneho druhu netopiera lietavca sťahovavého (Miniopterus schreibersii).
Zdieľať obsah na: