PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho

 

Počas apríla a mája 2023 sme zorganizovali v spolupráci s Nadáciou Telekom workshopy v rámci projektu LIFE Microtus II.

V rámci workshopu Zadržiavanie vody a vytvorenie mikrohabitatov pre viaceré druhy na lokalite Čiližské močiare, sme spolu s odborníkmi na rôzne skupiny živočíchov našli riešenie dlhodobejšieho zadržiavania vody na danej lokalite. Počas leta, kedy je voda z hydromelioračných kanálov potrebná najmä pre poľnohospodárske účely, je potrebné vodu v mokradi zadržať. Počas celého roka slúži lokalita ako oáza a refúgium pre veľké množstvo živočíchov. To platí počas leta, kedy je väčšina okolitých plôch pokrytá poľnohospodárskymi plodinami. Pre uchovanie mokradných rastlín je taktiež voda nevyhnutná. Ako prevencia proti dlhodobému vysušeniu lokality bolo navrhnuté jazierko, ktoré nielen zadrží vodu počas leta, ale súčasne vytvorí množstvo mikrohabitatov pre ďalšie druhy živočíchov a rastlín.

Počas druhého workshopu Čistenie Čiližského potoka a plány obnovy priľahlých mokradí sme odstránili sme dokončili odstraňovanie odpadu v okolí bývalej skládky pri Veľkom Mederi. Po dokončení otvorenia prirodzeného ústia Čiližského potoka a navrátení toku do potoka sa tak zabráni presunu odpadu po prúde. Taktiež sme spolu s so stakeholdermi diskutovali o plánovaných obnovách priľahlých mokradí – napríklad práve obnovením ústia Čiližského potoka vznikne pri Číčove mokraď s rozlohou viac ako 30 hektárov.

Ďakujeme za finančnú podporu Nadácie Telekom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Zdieľať obsah na: