Dunaj

V časopise Auenmagazin, ktorý vydáva 2-krát ročne nemecké vzdelávacie centrum Auenzentrum Neuburg-Ingolstad, bol uverejnený v spolupráci s BROZ článok o revitalizačných aktivitách na slovenskom úseku Dunaja.

V príspevku je stručne objasnená história Dunajských bočných ramien a ich zmeny v priebehu 20-teho storočia. Čitatelia sa zároveň môžu dozvedieť viac o konkrétnych aktivitách obnovy piatich dunajských ramien, ktoré sa uskutočnili za posledných 10 rokov. Prvenstvo patrí Medveďovskému ramenu, ktoré bolo roku 2012 prvým opätovne sprietočneným bočným ramenom na Dunaji na jeho slovenskej časti. Táto revitalizácia bola možná vďaka projektu LIFE Ochrana vtáctva Podunajska. V rokoch 2015 a 2016 sa podarilo dokončiť práce na Devínskom a Karloveskom ramene priamo na území hlavného mesta, ktoré boli sprietočnené s podporou projektu LIFE Natura 2000 BA. Ďalším zrevitalizovaným ramenom po ôsmych rokoch úsilia bolo Kľúčovské rameno, ktorým opätovne prúdi voda od roku 2019, a to vďaka projektu LIFE BeeSandFish. Piatym obnovených ramenom je Veľkolélske rameno. Prvá časť revitalizácie prebiehala v rokoch 2013-2015 v rámci už spomínaného projektu LIFE Ochrana vtáctva Podunajska. Aktuálne prebiehajú ďalšie aktivity na jeho revitalizácii vďaka projektu LIFE BeeSandFish.

Už teraz pracujeme na tom, aby sme k zoznamu dunajských ramien s obnoveným vodným režimom mohli pridať ďalšie. Za spomenutie určite stojí nový medzinárodný projekt Dynamic LIFE Lines Danube, v rámci ktorého momentálne pripravujeme obnovu dynamiky v štyroch úsekoch slovenskej časti Dunaja.

Celý článok (v nemčine) si môžete prečítať na tomto odkaze: Auenmagazin.

Zdieľať obsah na: