PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

V priebehu každého LIFE projektu sa pravidelne konajú kontrolné monitorovacie návštevy, v rámci ktorých sa sleduje, či aktivity napredujú podľa plánu. Tento rok sme v dňoch 11.-13.10. v rámci projektu LIFE Dunajské luhy absolvovali kontrolu externého monitora z tímu NEEMO

Predmetom návštevy bola administratívna a finančná kontrola plnenia projektu, ako aj tá pre nás zaujímavejšia časť – terénna obhliadka aktivít zrealizovaných v rámci projektového územia. Spolu so zástupcami projektového partnera Výskumného ústavu vodného hospodárstva sme navštívili ramennú sústavu Dunaja, kde nám odborníci v praxi predstavili novú aplikáciu pre verejnosť MERATCH, oboznámili nás s fungovaním meracích sond inštalovaných na jednotlivých stupňoch prehrádzok a informovali o vývoji situácie ohľadom plánovania simulovaných záplav. Viac o digitalizácii v ramennej sústave sa dozviete tu

S projektovým partnerom Národné lesnícke centrum sme navštívili lesnú škôlku v Gabčíkove, kde bol v rámci projektu vybudovaný skleník a založená biologická základňa domácich drevín. 

Na lokalitách Dunajské kriviny, Bodíky, Apálsky ostrovVeľkolélsky ostrov sme videli nové informačné tabule. Na Apálskom ostrove sme kontrolovali prebiehajúce práce zamerané na odstránenie inváznych drevín a prečistenie plôch určených k obnove pastvy. Pre tieto účely sa tu aktuálne budujú oplôtky a bola navŕtaná studňa pre napájanie zvierat. K našej terénnej obhliadke sa pridala aj zástupkyňa miestneho družstva, ktoré by malo v budúcej sezóne poskytnúť zvieratá pre účely extenzívnej pastvy za účelom obnovy lúčnych biotopov. Na Veľkolélskom ostrove sme skontrolovali stav pravidelne spásaných plôch. 

So zástupcom maďarského partnera projektu Národný park Dunaj-Ipeľ navštívil monitor mobilnú výstavu v Budapešti, obdržal nové projektové informačné materiály a na lokalite Rácalmás spolu kontrolovali plochy, kde prebiehala výsadba a ošetrovanie domácich druhov drevín.

Zdieľať obsah na: