PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho

V auguste nám náš projektový partner Pisztráng Kör z Maďarska zapožičal Microtus minibus – pojazdné laboratórium pre všetky vekové skupiny. Ide o dodávku vybavenú potrebnými pomôckami na výskum rôznych biotopov a ich obyvateľov pre každého zvedavého bádateľa.

Minibus sme pristavili v záhrade Vodárenského múzea, na Železnej studničke, v Devínskej Novej Vsi, ale aj na južnom Slovensku – v Kolárove, na Veľkolélskom ostrove a Zemianskej Olči v Stredisku environmentálne výchovy Dropie. Mali sme možnosť naučiť sa určovať organizmy našich vôd, potokov, lúk a vlhkých lesov, poriadne ich preskúmať pod lupou, dozvedieť sa ako žijú a ako ich odchytiť, aby sme im neublížili. Nájsť, ktorému cicavcovi patria kostičky z vývržkov sov. Poskladať si veľké drevené puzzle zaujímavých dunajských druhov a porozprávať sa o každodenných problémoch hraboša severského panónskej (ohrozené mokrade) a ako ich pomáhame riešiť.

Program si užili deti aj rodičia!

Ďakujeme a tešíme sa na budúci rok, kedy k nám minibus zavíta zase.

Zdieľať obsah na: