PROJEKT: LIFE Metamorphosis – Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

V prírodnej rezervácii Beckovské skalice sme nezaháľali ani túto zimu a čistili tu lúky a bývalé pasienkové lesy zarastené množstvom krovín. Zimné obdobie je na to vhodné, pretože nie je hniezdna sezóna a dá sa robiť aj trochu rámus. Navyše toto obdobie je vhodné aj na orez a vyvetvovanie stromov, pretože majú vodu a živiny stiahnuté v koreňoch.

Tieto aktivity pomôžu množstvu druhov, ale z našich projektových druhov motýľov sú to najmä dva druhy.

V loaklite Beckovské skalice je zachovaná vcelku pestrá mozaika biotopov a vyskytujú sa tu predovšetkým lúčne a pasienkové druhy motýľov. Z veľmi vzácnych a kriticky ohrozených druhov sa tu vyskytuje žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone) a je možné ho tu ešte celkom pravidelne pozorovať.

V oblasti Beckovských Skalíc je možné pozorovať aj dva druhy rodu Maculinea – modráčiky. Jedným je pasienkový druh, modráčik čiernoškvrnný – Maculinea arion, pre ktorého sú takéto aktivity ideálne, najmä keď po nich nasleduje pastva zvierat. Beckovské Skalice sú jedno z mála území v predhorí Považského Inovca, kde sa ešte stále pravidelne vyskytuje, aj keď je málo početný.

Zdieľať obsah na: