PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého
Obnova Karloveského ramena

Pozrite si revitalizácie riečnych ramien Dunaja, ktoré sa nám počas rokov podarili zrealizovať v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstvaVodohospodárskou výstavbou š.p.

Vôbec prvým zrevitalizovaným ramenom na Slovenskom toku Dunaja bolo Medveďovské rameno v roku 2012, ktoré sa podarilo obnoviť vďaka projektu LIFE Danube birds conservation. Opätovným otvorením vtoku a odstránením nánosov v ramene sa obnovila jeho dynamika a prirodzené procesy vrátane tvorby kolmých riečnych brehov – hniezdneho biotopu pre druhy ako rybárik riečny a brehuľa riečna. 

Medveďovské a Kľúčovecké rameno

V rokoch 2013-2015 sa niekoľkými opatreniami podarilo obnoviť Veľkolélske rameno, ktoré obmýva a vytvára Veľkolélsky ostrov – najväčší riečny ostrov na Slovenskom toku Dunaja. Toto rameno bolo odrezané od hlavného toku na konci 20 storočia v rámci príprav na vybudovanie vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros. Rameno sa tak postupne zanieslo sedimentom a začalo zarastať. Hrádze na vtoku aj výtoku boli odstránené v rámci projektu LIFE Danube birds conservation, vďaka čomu je dnes rameno po väčšinu roka voľne prietočné. Dodatočné úpravy na zlepšenie vodného režimu v ramene budeme realizovať v rámci projektu LIFE BeeSandFish.

Veľkolélske rameno Dunaja

V roku 2015 sa nám podarilo vrátiť vodu do Devínskeho ramena, ktoré bolo od Dunaja umelo odrezané v 70tych rokoch. Revitalizácia Devínskeho ramena bola možná vďaka projektu LIFE Natura 2000 v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. 

Karloveské rameno bolo jediným ramenom na Slovensku, ktoré nebolo nikdy úplne odrezané od hlavného toku Dunaja. Počas stredne veľkých a veľkých prietokov ním stále mohla prúdiť voda, avšak kvôli regulácii hlavného toku sa rameno zanášalo a niektoré jeho časti počas roka vysychali. V strede ramena boli navyše vybudované umelé kamenné prehradenia, ktoré zhoršovali jeho prietočnosť. Revitalizácia tohto ramena sa podarila v roku 2016 vďaka projektu LIFE Natura 2000. Dnes toto rameno predstavuje krásny kúsok dunajskej prírody priamo v hlavnom meste a je centrom aktívneho oddychu Bratislavčanov a Bratislavčaniek. 

Karloveské a Devínske ramená Dunaja

Ďalšia revitalizácia sa podarila po niekoľkoročných snahách v roku 2019 na Kľúčovskom ramene vďaka projektu LIFE BeeSandFish. Súčasťou revitalizácie bolo aj odstránenie nánosov bahna a prehĺbenie dna ramena v dĺžke 1280m. 

V obnove riečnej dynamiky na Dunaji pokračujeme aj naďalej vďaka novým projektom LIFE Dynamic Life Lines Danube s Rakúskym partnerom Viadonau a LIFE Wild Islands, na ktorom spolupracujeme s národným parkom Donau Auen v Rakúsku.

Zdieľať obsah na: