Obnovujeme pastvu na Fabiánke

V Národnom parku Slovenský kras sa nachádza unikátne územie európskeho významu Fabiánka. Jedná sa o mozaikovitú krajinu pasienkov a drevín, ktorá však utrpela opúšťaním pasenia, čo malo za následok úbytok chránených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov viazaných na nelesné stanovištia.

Film Príbeh krajiny Lúk získal ocenenie

Náš dokumentárny film Príbeh krajiny Lúk bol súčasťou medzinárodného filmového festivalu zameraného na produkciu potravín a udržateľný rozvoj Agrofilm, kde sa nám za neho podarilo získať ocenenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Za ocenenie, ako aj príležitosť predstaviť náš film, veľmi pekne ďakujeme organizátorom a porote festivalu! Festival Agrofilm prebieha každý rok, podrobný program a…