PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov

Aktivity, ktoré vykonávame v rámci projektu LIFE Sub-pannonic sú predovšetkým zamerané na obnovu pasenia ako nástroj na zabezpečenie priaznivého stavu sucho a teplomilných biotopov. Neodmysliteľnou súčasťou je aj propagácia prírodných hodnôt. V Cerovej vrchovine sa nám podarilo umiestniť na všetkých päť projektových lokalít náučné panely. Tie  vďaka umiestneniu historickej a súčasnej ortofotografickej snímky pripomínajú zmeny vo využívaní krajiny za posledných 70 rokov.

Zdieľať obsah na: