PROJEKT: Life Juh
DM podporila projekt obnovy lesostepných lúk

DM podporila náš projekt pastvy kôz a obnovy suchomilných trávnych biotopov na Devínskej Kobyle.
Sieť drogérií Drogerie Markt (DM) otvárala v posledný septembrový deň na Slovensku svoju ďalšiu pobočku – v autobusovej stanici Nové Nivy v Bratislave. Otvorenie svojej v poradí už 160. predajne spojila DM s podporou jedného ochranárskeho projektu zameraného na ochranu klímy. Do súťaže sme prihlásili tri z našich projektov – obnovu lúk Devínskej Kobyly a podporu rozšírenia pastvy na týchto lúkach (ktorú riešime v rámci projektu LIFE Juh), vytvorenie dažďových záhrad na Dlhých dieloch (riešime z projektu LIFE Deliver) a obnovu orchideových lúk v Podunajských Biskupiciach (projekt LIFE Subpannonic).
Počas celého otváracieho dňa sme v predajni prezentovali projekty pri informačnom stánku, kde sa ľudia zastavovali a mohli za projekt zahlasovať. Následne od 16:30 do 17:30 bola na blokovanie na kase prizvaná klimatická influencerka Natália Pažická z iniciatívy Klíma ťa potrebuje. Tržbu z tejto hodiny DM zdvojnásobila a venovala ju víťaznému projektu. Tým bol projekt lesostepných lúk Devínskej Kobyly a DM nám tak venovala na ochranu prírody až takmer 3200 eur, za čo ďakujeme.

Devínska Kobyla patrí medzi prírodné klenoty nie len Bratislavy ale aj celého Slovenská. Jedinečná poloha, geologické podložie, klíma ale aj nepretržité ľudské aktivity dali za vznik jedinečnej biodiverzite. Po tom čo v 50tych rokov 20. st. zaniklo tradičné využívanie svahov Devínskej Kobyly, na pastvu hospodárskych zvierat, začalo územie intenzívne zarastať náletovými a často aj inváznymi rastlinami. Dlhodobým cieľom ochranárov bolo prinavrátiť tradičnú pastvu na Devínsku Kobylu.
Od roku 2013 sa tento cieľ podarilo naplniť a vďaka spolupráce BROZ a ŠOP SR sa objavilo prvé stádo cca. 40 kôz.

Pastva je štandardný a v súčasnosti najvhodnejší spôsob ako udržiavať lúčne a lesostepné územia. Sú to územia, ktorých bohatstvo vzniklo práve prítomnosťou a aktivitami človeka najmä v podobe spásania. To isté platí aj pre Devínsku Kobylu, kde od kedy skončila pastva v polovici minulého storočia, územie intenzívne zarastá kríkmi ako aj inváznymi druhmi rastlín. Ak by sa neurobilo nič, o 20 rokov by sme  na väčšine plochy mali iba kompaktné porasty kríkov, tak ako už aj teraz je vidno na niektorých plochách. Z takto pozmeneného biotopu by vymizli všetky tie vzácne druhy rastlín a živočíchov, ktoré robia toto miesto jedinečným.

Pastvou sa potláča zarastanie lokality krovinami, náletovými drevinami a inváznymi rastlinami. Bez nej by vzácne biotopy postupne zanikli a územie by prišlo o štatút chráneného územia, čo by v krajnom prípade mohlo viesť až postupnému zastavaniu územia. Pastva účinne potláča zmladenie kríkov, nakoľko kozy prednostne ohrýzajú mladé výhonky drevín. Vysoká bylinná vegetácia je tiež limitujúcim faktorom pre mnohé vzácne rastliny (áno aj poniklec, hlaváčik a kosatec), ktoré potrebujú slnečné otvorené stanovištia. Vďaka pastve nie sú prerastené vysokou trávou, v ktorej by postupne zanikli. V prípade Devínskej Kobyly, je pastva jedinou možnosťou starostlivosti o územie, nakoľko  kosenie vzhľadom na terén nie je reálne. Pastva má naviac aj množstvo ďalších výhod oproti štandardnému koseniu: je rozložená v priestore a v čase – vzniká mozaika nedopaskov a naopak prepasených častí, prepasené časti sú dôležité pre klíčenie vzácnych druhov rastlín ako aj pre množstvo hmyzu, trus zvierat láka množstvo hmyzu a ten zas špecifické druhy vtákov, zvieratá fungujú tiež ako prenášači semien čím pomáhajú k rozširovaniu rastlín.

Pastva na Devínskej Kobyle
Zdieľať obsah na: