PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov
Dobrovoľnícka akcia

Dobrovoľníci z OZ Permoníci – geokeškári ako aj iní dobrovoľníci už 20ty krát! navštívili lokalitu Pánsky diel a svojou ochotou tak pomohli napredovať v zabezpečení ochrany cieľových druhov a biotopov v tomto území. Pánsky diel je obľúbenou časťou Územia európskeho významu Biskupické luhy, kde prebieha pastva oviec a kôz v rámci projektu LIFE Sub-pannonic.

Dobrovoľníci

Názov dobrovoľníckej akcie a zároveň CITO geokeškárskej akcie nesie meno „Štipacie“ aj kvôli tomu, že v rozšíreniu pastvy na tejto lokalite bráni niekoľko vrstiev pletiva, ktoré bolo v minulosti súčasťou lesných oplôtkov v súvislosti s lesnícko-pestovateľskými pokusmi. V súčasnosti už neplní svoj účel a pre zvieratá pôsobí ako bariéra a preto je nevyhnutné ho rozoberať pre podporu a rozširovanie pasienkových biotopov. Nie je to však jednoduché, nakoľko je oplôtok miestami pochovaný pod niekoľko centimetrovými nánosmi zeminy, čo komplikuje jeho rozoberanie a preto je potrebné použiť aj „štipacie náradie“ ako kliešte či cvakačky.

V akciách pokračujeme, pridajte sa! Pre pridanie sa do BROZ mailing listu o dobrovoľníckych akciách píšte na mikulova@broz.sk.

Zdieľať obsah na: