PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho

Vďaka 1076 podporovateľom sa nám podarilo vyzbierať cieľovú sumu

Veľmi sa tešíme, že sa nám za približne 10 mesiacov podarilo na účel ochrany prírody – záchrany mokrade v poľnohospodárskej krajine, vyzbierať až 100 000 eur a dokonca ešte o čosi viac.
Podľa našich dostupných informácií, je to najväčšia jednorazová zbierka zameraná na ochranu prírodnej lokality, ktorá bola na Slovensku vyhlásená a úspešne vyzbieraná.
Potvrdzuje nám, že si dôležitosť ochrany mokradí verejnosť uvedomuje a nielen, že s ňou súhlasí, ale je na ňu ochotná aj finančne prispieť a urobiť reálne kroky pre ich záchranu.
Zároveň nám potvrdzuje, že nám ľudia dôverujú, že kroky, ktoré robíme pre ochranu prírody myslíme vážne a aj ich doťahujeme do konca, čo si nesmierne vážime.
O tom, že to myslíme vážne svedčí aj fakt, že sme už z pozície vlastníka požiadali Štátnu ochranu prírody o zaradenie tohto územia do siete Natura 2000 – aby sme rozšírili územie európskeho významu Čiližské močiare.
Ďakujeme každému jednému podporovateľovi, za príspevok, i za zdieľanie.
Príspevkom na mokraď ste podporili o.i. aj 42 hektárov
-hniezdiska vzácnych druhov vtákov a ich úspešné, nerušené vyhniezdenie (napríklad niekoľko párov cíbikov chochlatých v tejto sezóne
vodozádržného opatrenia, ktoré zadrží až 70 000 000 litrov vody naraz
miesta pre biodiverzitu vodných a pôdnych bezstavovcov, obojživelníkov, opeľovačov
prirodzeného ochladzovača klímy (miesto, kde sa to hmýrilo životom, aj v lete, počas 34 stupňov celzia)
Skrátka ochranu miesta, ktoré počas krízy biodiverzity a klimatickej krízy bude alfou a omegou v ochrane oboch týchto zložiek pre svoje bezprostredné okolie.
Podarilo sa vyzbierať viac ako106 000 eur. Za tieto finančné prostriedky navyše sme sa rozhodli odkúpiť a zaradiť medzi chránené územie ešte 1,6 hektárov zamokreného poľa, ktoré je od mokrade „cez cestu“ a rovnako susedí s UEV Čiližské močiare, aby sme toto chránené územie ešte rozšírili. Takže dokopy sa podarilo prinavrátiť prírode až 43,6 hektárov pôvodných mokradí, ktoré boli donedávna alebo až do súčasnosti poliami a ktoré na južnom Slovensku, v pustej poľnohospodárskej krajine veľmi chýbajú.
Sme za to veľmi vďační!
Stránku kampane si môžete pozrieť na tomto linku:
Zdieľať obsah na: