PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového
life syseľ

V Turni nad Bodvou na lokalite Skalistý potok sa nachádza druhé najväčšie sysľovisko na Slovensku. Syslíky sa tu udomácnili čiastočne aj na lucerkovom poli. To pole sa nedávno oralo. Syslíky majú teraz malé mláďatá a preoranie by spôsobilo ich úhyn. Preoranie tej časti poľa, kde sa sysle nachádzajú by tu spôsobilo úhyn viac ako 50 jedincov. Vďaka ľuďom z poľnohospodárskeho družstva Nová Bodva a správy národného parku Slovenský kras to sysle prežili. Zamerali sme celý úsek poľa, v ktorom žili. Vyznačili sme ho a orba prebehla tak, aby to prežili. Pole sa doorie až v dobe, keď už budú mláďatá dostatočne veľké, aby sa presídlili do pasienkov nad poľom. Počas orby tam bolo viac ako 50 bocianov bielych, 11 orlov krikľavých, nespočítane škorcov. Ak my ľudia chceme, tak sa dá hospodáriť šetrne.

Zdieľať obsah na: