PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov

Na lokalite Zemné hradisko, ktoré je súčasťou Územia európskeho významu Horný vrch, sa nám podarilo docieliť vďaka ochranárskym zásahom úspechy. Hadinec červený je u nás chránený druh a zároveň druh európskeho významu. Vďaka zásahom došlo k strojnásobeniu výmery vhodného biotopu hadinca červeného na Zemnom hradisku zo 4 na 12 hektárov. Zaujímavosťou bol aj jeden jedinec hadinca, ktorý mal vo vegetačnej sezóne po zásahu neuveriteľných až 23 kvitnúcich stoniek. Veríme teda, že sa nám kombináciou ochranárskych zásahov a pastvy hospodárskych zvierat poradilo posilniť jeho populáciu a tým zlepšiť jeho priaznivý stav na lokalite.

Zdieľať obsah na: