PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
sadenie stromov v Dunajských luhoch

V zimnom období, kedy je najvhodnejšie obdobie na sadenie stromov, sme na prelome minulého a tohto roku, vysadili viac ako 30 000 stromov – pôvodných druhov drevín Dunajských luhov.
Vysádzali sme topole biele, topole čierne a topole sivé – dreviny mäkkého luhu, spolu s dubom letným a jaseňom – dreviny tvrdého luhu.

Sadenie stromov sme realizovali v oblasti Vnútrozemskej delty Dunaja na viacerých plochách.

Obnovu prirodzeného lužného lesa tu riešime v porastoch obnovnej ťažby šľachtených, hospodárskych topoľov, ktoré v území nahrádzame za pôvodné druhy drevín.
Výsadbu sme realizovali do predvŕtaných, hlbokých dier. Vo väčšej hĺbke si mladé sadenice vedia natiahnuť vlahu lepšie a znižuje sa šanca ich vysychania.

Mäkké lužné lesy sú kritériový, veľmi hodnotný biotop, ktorý kvôli zmene riečnej dynamiky na väčšine úsekov Dunaja, nezmladzuje prirodzene. Respektíve, zachovalo sa veľmi málo miest, kde je schopný prirodzene zmladzovať. Jeho prirodzené zmladenie dosiahneme najlepšie na úsekoch riek a riečnych ramien, ktoré boli obnovené, zbavené brehového opevnenia alebo napojené naspäť na prirodzený zdroj tečúcej vody.

Vo Vnútrozemskej delte Dunaja – v projektovom území sa dlhodobo snažíme o zlepšenie vodného režimu prostredníctvom simulovaných záplav, čo sa nám aj čiastočne darí.
Počas takýchto záplav sme kontrolovali vysadené plochy, z ktorých viaceré boli úspešne zaliate vodou.
Tešíme sa, že v tomto, aj v nasledujúcich rokoch budú každoročne realizované dve simulované záplavy, čo je nevyhnutné pre stromy mäkkého lužného lesa, ktoré sú od zaplavenia závislé.

Časť z výsadby sme realizovali z projektu LIFE Dunajské luhy a časť z projektu LIFE Juh.

Zdieľať obsah na: