PROJEKT: Living Rivers – Implementácia Vodného plánu Slovenska vo vybraných povodiach
Deti pri výuke

V rámci šírenia osvety o ochrane vodných tokov sme zorganizovali dve prednášky pre školy. Deti z 2. a 4. ročníka na ZŠ J. A. Komenského v Bratislave mali možnosť dozvedieť sa veľa nového nie len o samotných riekach, ale aj o priľahlých lužných lesoch a mokradiach, a najmä o ich typických obyvateľoch – rybách, a taktiež aj o problémoch riečneho ekosystému a snahách ochranárov o obnovenie týchto cenných biotopov. 

Žiaci si vypočuli príbeh o dunajských rybách z našej knihy Príbehy z lúk a mokradí, nadobudnuté vedomosti si overili vyplnením tematického pracovného listu, spoločne lúštili kvíz, skladali skladačku a nakoniec sa potešili z malého darčeka v podobe textilnej ryby pre každú triedu.

Aj toto je cesta ako šíriť informácie o cieľoch projektu, deti sú vďačnými poslucháčmi a prostredníctvom nich si problematika ochrany prírody nájde cestu aj k dospelým.

Zdieľať obsah na: