PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
rokovania k Vnútrozemskej delte Dunaja

Petícia Za záchranu Vnútrozemskej delty Dunaja, ktorú podpísalo až 11 603 ľudí, slúži ako základ k rokovaniam s Vodohospodárskou výstavbou a Ministerstvom životného prostredia o zvýšení prietokov vo Vnútrozemskej delte Dunaja.
Aktuálne prebieha séria online rokovaní, na ktorej diskutujeme zvyšovanie a stabilizáciu objemov vody vpúšťaných do tohto cenného lužného územia a na ktorých od Vodohospodárskej výstavby, š.p. požadujeme 2 záplavy v území ročne, ktoré korešpondujú s prirodzenými prietokmi vody v Dunaji. Žiadame, aby pri vyšších prietokoch bolo vpúšťané viac vody a to nielen počas záplavy, ale aj pri bežných prietokoch. Aby boli objemy vody vpúšťané do delty rozkolísané a aspoň čiastočne simulovali výkyvy vodnej dynamiky v území.

Rokovania zatiaľ prebiehajú dobre, naše požiadavky boli zobrané na vedomie a snahu meniť situáciu k lepšiemu deklaroval okrem zástupcov Vodohospodárskej výstavby aj minister ŽP Ján Budaj na tlačovej konferencii, aj v liste, ktorý nám adresoval, v rámci oficiálnej odpovede na petičné požiadavky.
Vodohospodárska výstavba š.p. s nami rokuje veľmi korektne o našich požiadavkách, aj napriek tomu, že v ich záujme je hájiť objemy vody používané na produkciu elektrickej energie.
Postupne však snáď dospejeme k riešeniu, ktoré bude akceptovateľné pre obe strany a zabezpečíme viac vody pre Vnútrozemskú deltu Dunaja.
Okrem zástupcov Vodohospodárskej výstavby sa rokovania zúčastňuje aj pani Katarína Holubová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva a zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku.
Držte nám palce, o ďalšom priebehu budeme informovať.

Zdieľať obsah na: