PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového
Pasieme pre sysľa v Tisovskom krase. Obnovená pastva kráv a somárikov.

Pasieme pre sysľa v Tisovskom krase

V spolupráci s miestnym družstvom sme začali s pastvou na 18-tich hektároch v Tisovskom krase, s cieľom zlepšenia podmienok pre sysľa pasienkového.
Na lokalite sa totiž nachádza niekoľko sysľov, ktorých kolónia sa neustále zmenšovala, v dôsledku nevhodného hospodárenia v minulosti. Somáriky a kravy, s ktorých pastvou sme na lokalite začali, budú mať do jari ešte veľa práce. Ale keď sa sysle zobudia zo zimného spánku, budú tu mať vhodnejšie prostredie na život a bude sa im tu viac páčiť.

Syseľ pasienkový má totiž svoje druhové meno, vďaka miestam na ktorých sa prirodzene vyskytuje. Vyhovuje mu otvorená krajina, kde sa pasú zvieratá, vďaka čomu majú syslie kolónie dobrý rozhľad a vedia sa lepšie brániť pred predátormi. So zanechaním pastvy v krajine v minulosti, sa zredukovali populácie mnohých druhov a z kedysi bežných živočíchov, akým syseľ kedysi bol, sa stali ohrozené. Ochrana sysľa pasienkového je preto v súčasnosti veľmi dôležitá.

Na posilnenie populácie v Tisovskom krase plánujeme presun pár jedincov z neďalekej Muránskej planiny. Kolónia sa tak rýchlejšie rozrastie a sysľom nebudú hroziť choroby v dôsledku genetických porúch z kríženia sa v malých populáciách. Na lokalite plánujeme realizovať aj výsadbu ovocných stromov, aby sme sysľom zabezpečili doplnkový zdroj potravy.
Čaká nás ešte veľa práce, ale obnova pastvy je prvým a najvýznamnejším krokom na vytvorenie veľkej a stabilnej kolónie sysľa pasienkového v Tisovskom krase.
S realizáciou vhodných manažmentov pre sysľa, obnovou pastvy, vysádzaním ovocných stromov a ďalšími, plánujeme aj na ďalších lokalitách na Slovensku, v Čechách a Poľsku.

Viac informácií o projekte ochrany sysľa pasienkového nájdete na oficiálnej stránke projektu.

Zdieľať obsah na: