Viac informácií o projekte na oficiálnej stránke: http://rivercorridor.com/sk/

Video o revitalizácii rieky Rudava

Vďaka Rudave odstraňujeme aj legislatívne bariéry

Revitalizácia rieky Rudava nám odkryla aj viacero legislatívno-administratívnych bariér v revitalizácii našich riek, nielen tie fyzické, betónové. Slovenský vodný zákon totiž doposiaľ nepoznal pojem vodná revitalizácia, čo v praxi znamenalo realizovať revitalizáciu rieky cez zložitý proces stavebných povoľovaní, kedy vodná revitalizácia bola braná ako vodná stavba, nerozlišujúc či je to priehrada, alebo prírode prospešný počin.

Meandre na Rudave

Rudava je zatiaľ jednou z najzaujímavejších a najrôznorodejších obnov vodného toku, ktoré realizujeme.

Zdieľať obsah na: