PROJEKT: RUDAVA: Alpsko – karpatský riečny koridor

Výstavu o riečnom prepojení Alpského a Karpatského masívu, ktoré je zabezpečené prostredníctvom malých prítokov riek Moravy a Dunaja si môžete pozrieť aktuálne v kultúrnom dome v obci Veľké Leváre.
Túto výstavu sme zrealizovali z projektu Alpsko-Karpatského riečneho koridoru a hovorí o dôležitosti riek ako migračných trás pre živočíchy.
A predstavuje aj vodohospodárske úpravy, ktoré sme na riekach realizovali, aby sme zlepšili ich ekologický stav.
Výstava je putovná.
Ak máte o ňu záujem, či už pracujete pre školu, alebo kultúrnu inštitúciu, oslovte nás na BROZ kontaktoch, radi vám ju poskytneme.

Zdieľať obsah na: