PROJEKT: RUDAVA: Alpsko – karpatský riečny koridor
Revitalizácia rieky Rudava nám odkryla aj viacero legislatívno-administratívnych bariér v revitalizácii našich riek, nielen tie fyzické, betónové.
Slovenský vodný zákon totiž doposiaľ nepoznal pojem vodná revitalizácia, čo v praxi znamenalo realizovať revitalizáciu rieky cez zložitý proces stavebných povoľovaní, kedy vodná revitalizácia bola braná ako vodná stavba, nerozlišujúc či je to priehrada, alebo prírode prospešný počin.
Aktuálne sme zapojení do procesu formulovania nového legislatívneho pojmu vodná revitalizácia, aby bol v budúcnosti proces obnovy riek o niečo jednoduchší.
V rámci tejto inovácie, niektoré jednoduchšie revitalizácie nebudú považované za vodnú stavbu a proces na schvaľovanie zložitejších, bude posudzovaný s ohľadom na ich špecifickosť a prínos pre prírodu.
Náš projekt revitalizácie Rudavy a energia do neho investovaná je preto prospešný nielen v teréne, ale poslúži aj v budúcnosti pri zjednodušení administratívy, z čoho sa nesmierne tešíme.
Veľký krok pre prírodu a nemenší pre mentálne zdravie všetkých ochranárov, ktorí revitalizácie realizujú.
Zdieľať obsah na: