PROJEKT: RUDAVA: Alpsko – karpatský riečny koridor

Všade to zurčí, čipčí, žblnkoce, pozdĺž celej rieky sú kolmé brehy, piesčité nánosy, na ktorých je mnoho zvieracích stôp. Brehy už sú takmer kompletne zarastené trávou, kde tu vykúkajú aj mladé jelše. Korene starších jelší v rieke zbavenej betónových dlaždíc vytvárajú biotopy podobné mangrovom- spleť koreňov, ktorá poskytuje množstvo úkrytov pre ryby a obojživelníky a zároveň chráni brehy pred eróziou. Všade cítiť pach zveri, ktorá sa do rieky chodí napiť.

V kolmých brehoch je už kde – tu aj väčšia diera, môže to byť rybárik, pre ktorých je toto najvhodnejšie prostredie na hniezdenie. Dokonca je v spodnej časti aj väčšia nora, možno bobor.

Na dne rieky sa už prúd hrá s pieskom a vytvára tzv. dnové vrásky, ktoré sú dobrým dôkazom zlepšujúcej sa riečnej dynamiky. Zároveň sa už na ňom chytajú rôzne rastliny, ktoré „vejú“ v riečnom prúde. Počas revitalizácie sme vytvorili aj dva ostrovy v toku, aby sme ho ešte viac rozrôznili, ale Rudava si už jedno z ramien stihla zaniesť pieskom, takže voda tadiaľ bude tiecť len pri vyšších prietokoch, čo zase má a bude vplyv na vznik nových biotopov.

Je to radosť prejsť sa popri úseku rieky, ktorý sme pred rokom aj niečo zrevitalizovali a oslobodili zo zovretia betónových dlaždíc a užiť si vracajúci sa život.

Zdieľať obsah na: