PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového
posilnovianie populacie sysla pasienkoveho

V rámci projektu realizujeme aj genetický výskum a zároveň sa posilňujú lokality, kde je tak málo sysľov, že by medzi nimi došlo k príbuzenskému kríženiu. Dôležitú úlohu v tom zohráva aj náš projektový partner –  ZOO Bojnice. Tí vytvorili genetickú banku, v ktorej sú uložené všetky získané vzorky zo sysľov z celého Slovenska. Zároveň nám ZOO Bojnice a aj ZOO Bratislava pomáhajú s transportmi a vypúšťaním sysľov. Takto nám pomohli aj pri letných prenosoch sysľov z Muráňa do Tisovca. Na jar 2021 bolo v Tisovci necelých 20 jedincov. Teraz tam je viac ako 100 jedincov a populácia sa už teraz môže považovať za zdravý základ pre budúcu stabilnejšiu populáciu. Za stabilnú sa bude dať považovať, keď jej početnosť dosiahne 300 jedincov a nebude klesať.
O to sa budeme snažiť v nasledujúcich krokoch.
V Tisovci sme začali s pastvou a výsadbou ovocných stromov, vďaka ktorým bude môcť miestna syslia kolónia prosperovať. Viac informácií tu.

K sysľom prichádzajú noví kamoši

k sysľom prichádzajú noví kamoši
Zdieľať obsah na: