PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového

V auguste sme pripravili ďalší oplôtok na pastvu oviec, aby sa sysľom lepšie darilo. Tentokrát sme postavili viac ako 1 km oplotenia v obci Jesenské v Cerovej vrchovine a pastva na 4,4 hektároch sysľoviska sa môže začať.
Ovečky si ju už aj vyskúšali, ale sysle sa už pomaly ukladajú na zimný spánok a tak to, čo vy už viete dnes, oni zistia až na jar.
Ovce budeme na lokalite pásť v spolupráci s miestnym hospodárom, ktorý aj vlastní pozemky na ktorých bude pastva prebiehať.
Z projektu LIFE Syseľ sme mu pomohli zaviezť pastvu na tejto lokalite a pomôcť tak uspôsobiť túto plochu syslím nárokom.

Zdieľať obsah na: