PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho
Vzdelávanie v mokradiach

Vzdelávanie nemusí prebiehať medzi štyrmi stenami, učebňou môžu byť samotné mokrade.

Naše projekty sú zamerané ako na ochranu vzácnych druhov a biotopov, tak aj na edukáciu a priblíženie prírody k ľuďom. V rámci projektu Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho postupne vytvárame rôzne možnosti pre vzdelávanie verejnosti. 

V Maďarsku náš projektový partner Pisztráng Kör Egyesület na vzdelávanie využíva tzv. Microtus mikrobus. Mikrobus prerobený na pojazdné laboratórium pomáha deťom spoznávať tajomstvá mokradí. Malí bádatelia sa učia odoberať vzorky v lese aj vo vode, identifikovať rôzne bezstavovce, dokonca aj počítať určité ekologické indexy, a tak opísať stav miestneho ekosystému. 

Mokrade sú domovom nielen hraboša severského panónskeho, ale aj mnohých vodných vtákov. Microtus mikrobus dáva deťom možnosť vyskúšať si pozorovať tieto vtáky profesionálnymi ďalekohľadmi. Vzdelávanie v oblasti ornitológie je obohatené aj o analýzu vývržkov sov (nestrávené kosti koristi, ktoré sova vyvráti). Z kostí je možné identifikovať, aké druhy živočíchov sovy konzumujú. Väčšinou sú to malé cicavce, ako je napríklad aj hraboš severský panónsky. Tieto analýzy predstavujú veľmi efektívny a neinvazívny spôsob zisťovania prítomnosti drobných cicavcov na lokalitách. Práve vďaka takýmto aktivitám sa deti dostávajú bližšie k prírode, učia sa prírodným zákonitostiam a osvojujú si vedecké postupy. 

Podmienky na vzdelávanie verejnosti vytvorili aj naši rakúski partneri v Národnom parku Neusiedler See-Seewinkel. V mokradiach obce Illmitz sa postavila drevená plošina priamo nad vodnou plochou. Tá bude slúžiť širokej verejnosti pre pozorovanie vodných živočíchov a rastlín mokrade. Ponúka lepší prístup k samotnej vode a ľudia ju môžu využiť na nalodenie sa “suchou nohou” do člnov. Neusiedler See-Seewinkel ponúka možnosť plaviť sa pomedzi trstinu a vychutnať si ničím nerušené čaro mokradí.

Zdieľať obsah na: