PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu
Lúka v rôznorodej krajine, v takej akú žiadame v memorande Za zdravú krajinu.

Tlačová správa

zobraziť tlačovú správu na portáli teraz.sk

Bratislava 16. októbra (TASR) – Ochranári, poľovníci, farmári, včelári aj neštátni vlastníci lesa žiadajú ozelenenie vidieka pre prírodu a ľudí. V memorande „Za zdravú krajinu“ apelujú na vládu SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Informoval o tom Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/BirdLife.

„Vzhľadom na to, že problémy sú dlhodobo neriešené a naše jednotlivé hlasy žiadajúce zmenu spoločnej poľnohospodárskej politiky dlhé roky neboli vypočuté, sme sa spojili a žiadame o ozajstnú zmenu v prospech prírody a vidieka spoločne,“ uvádza Ridzoň. Signatári kritizujú Spoločnú poľnohospodársku politiku Európskej únie (EÚ), ktorej nevhodné nastavenie spôsobuje úbytok biodiverzity.

Rezort pôdohospodárstva a vládny kabinet žiadajú o to, aby motivovali farmárov k častejšiemu striedaniu plodín a k výraznému zmenšeniu výmery pôdnych blokov a ich rozčleňovaniu. Zabezpečiť by sa mala aj vyššia podpora pre extenzívne pastvy. Signatári požadujú, aby ministerstvo a vláda zadefinovali rámce novej SPP a aspoň 30 percent z rozpočtu novej SPP bolo vyčlenených na ekoschémy. Chcú podporu farmárov a obhospodarovateľov lesa, ktorí hospodária ohľaduplne k chráneným častiam prírody, lesom a prírode blízkym spôsobom.

„Dnešné nastavenie poľnohospodárskej politiky vedie k udržiavaniu rozsiahlych monokultúrnych polí, ktorých rozloha je na Slovensku, žiaľ, najväčšia v Európe. To vedie na jednej strane k úbytku vzácnych druhov a malej zveri. Na strane druhej zas veľké lány kukurice lákajú napríklad medvede do blízkosti miest, kde by sa za normálnych okolností nevyskytovali,“ povedal prezident Slovenskej poľovníckej komory (SPK) Tibor Lebocký.

Predseda Slovenského zväzu včelárov (SZV) Milan Rusnák zdôrazňuje, že kľúčová bude podoba novej SPP pre včelárov a pre prežívanie opeľovačov. Ridzoň tiež upozorňuje na pokles početnosti lastovičiek a vyhynutie dropa či krakľa.

Signatári memoranda veria, že časť problémov SPP sa podarí vyriešiť už na najbližšej rade ministrov EÚ pre pôdohospodárstvo. „Aj hlas Slovenska zaváži, či sa SPP zmení v prospech reálneho ozelenenia a reálnej podpory vidieka a ľudí, ktorí na vidieku žijú,“ podotýkajú.

Pod memorandum sa podpísala Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, SOS/BirdLife, Združenie mladých farmárov na Slovensku, Slovenská poľovnícka komora, Klimatický klub, SZV, Slovenský klub sokoliarov pri SPK, občianske združenie Zeleň, Ochrana dravcov na Slovensku a Bratislavské regionálne ochranárske združenie.

Zdieľať obsah na: