PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu

Tlačová správa

zobraziť tlačovú správu na portáli teraz.sk

 

Bratislava 1. septembra (TASR) – Na návrat pastvy ako na nástroj pre ochranu prírody sa zameriava medzinárodný projekt LIFE PANALP. Spolu s maďarskými partnermi sa bude Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) venovať ochrane viacerých druhov endemických rastlín a vzácnych živočíchov. TASR o tom informovala Andrea Froncová zo združenia.

Na Slovensku ide o klinček včasný, ktorý je ohrozený zarastaním lokalít v dôsledku zániku pastvy. Vďaka nej sa miesta jeho výskytu presvetľovali a klinčeku sa darilo, priblížila Froncová. „Zo živočíchov sa zameriame na viaceré druhy vzácnych chrobákov ako fuzáč veľký alebo roháč veľký a motýľov ako napríklad modráčik čiernoškvrnný alebo jasoň červenooký,“ hovorí Pavol Littera z BROZ.

Ochranári chcú odstraňovať náletové dreviny, invázne a nepôvodné druhy rastlín. Súčasťou projektu je aj monitorovanie vplyvu týchto aktivít na cieľové živočíchy a rastliny. Rovnako sa budú robiť vzdelávacie a informačné aktivity pre verejnosť, povedala Froncová.

Projekt LIFE PANALP začína od septembra a je schválený Európskou komisiou v rámci grantovej schémy LIFE. Tá je zameraná na ochranu ohrozených druhov a obnovu biotopov.

Zdieľať obsah na: