PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého
Obnova potravných habitatov pasením začalo po niekoľkých stretnutiach v CHVÚ Dolné Pohronie v k.ú. Radvaň nad Dunajom, v blízkosti obce Virt. Plocha vo veľkosti 12 ha bola oplotená novým elektrickým ohradníkom s celkovou dĺžkou 2000 metrov. Batéria oplotenia je dobíjaná solárnym panelom zabezpečeným projektom. Po oplotení plochy tu pasie miestny farmár Alexander Varga kone a ovce.Pre úspešnú implementáciu a udržateľnosť tejto akcie bola oplotená plocha sčasti zakúpená a sčasti prenajatá. Na tejto lokalite bolo zaznamenané menej bežné hniezdenie včelárika zlatého na šikmej ploche.
Zdieľať obsah na: