PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého
Aktivita začala na jar 2016. Na jar 2017 boli vysadené všetky zvyšné stromy. Vysádzali sa tieto pôvodné druhy stromov: Salix alba, Populus alba, Populus nigra, Alnus glutinosa, Quercus robur, Fraxinus angustifolia v CHVÚ Dunajské luhy podľa štúdie A3. Stromy boli vysadené na 18 lokalitách namiesto plánovaných 27. Dôvodom bola dostupnosť vhodných voľných plôch na výsadbu a časový harmonogram projektu. Všetky tieto lokality sú v súlade s odporúčaniami odbornej štúdie A3. Súčasťou tejto aktivity je aj mapovanie brehových porastov so zameraním na vyhľadávanie starých pôvodných druhov stromov. Od začiatku projektu bolo lokalizovaných, označených a chránených viac ako 1000 stromov pôvodných druhov. Po dohode s lesníkmi sú takéto stromy ponechané na mieste. Všetkých 19 000 mladých stromčekov bolo vysadených tak ako bolo plánované. Stromy boli vysadené na 18 lokalitách na celkovej ploche 15,2665 ha.
Zdieľať obsah na: