PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
Pozrieť video 

Rozkvitnutý Waitov lom

Od roku 2013 tu prebieha obnova lúčnych a lesostepných biotopov formou spásania. Zvieratá potláčajú náletové a invázne dreviny a napomáhajú vytvárať biotopy pre vzácnych zástupcov flóry a fauny. Aj najintenzívnejšie spásané plochy Waitovho lomu zakvitli množstvom jedincov orchidey. Pasta bude preto tento rok na týchto plochách časovo posunutá tak, aby tieto vzácne rastliny mohli naplno vykvitnúť.    
Zdieľať obsah na: