PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Prezentácia projektu

Tak by sa dala nazvať 3-dňová odborná exkurzia v Rakúsku a Nemecku, ktorú spoločne absolvovali ochranári, vodohospodári, prírodovedci, technici, projektanti, postgraduálni študenti, ale aj odborníci priamo z vodohospodárskej praxe, či zástupcovia MŽP SR.

Spoločná fotka
Ukážka úsekov na rieke Isar s množstvom efektívnych opatrení, ktoré vdýchli rieke nový život a podporili aj hniezdne možnosti pre druhy ako brehuľa hnedá

Začiatkom októbra 2022 sme zorganizovali odbornú exkurziu, v rámci ktorej sme spoločne navštívili lokality s významnými a rozsiahlymi revitalizačnými opatreniami na Dunaji (v Rakúsku) a viacero lokalít s realizovanými revitalizačnými opatreniami na rieke Isar v Nemecku. Na každom mieste sa účastníkom venovali vynikajúci odborníci priamo z praxe – zástupcovia rakúskych a nemeckých štátnych vodohospodárskych podnikov (Via Donau, Wasserwirtschaftsamt Landshut, VERBUND Hydro Power GmbH), ktorí revitalizačné opatrenia pripravovali, a tiež koordinovali jednotlivé aktivity LIFE projektov, v rámci ktorých boli opatrenia realizované. Veľkou pridanou hodnotou bola prítomnosť zástupcu spoločnosti NEEMO EEIG monitorujúcej projekty LIFE v Nemecku.

Prezentácia projektu
Prezentácia oceneného projektu LIFE Nature 2015 (sprevádzali nás Ursula Scheiblechner a Marius Radinger z Via Donau)

Exkurzie poskytli účastníkom komplexný pohľad na prístup k revitalizáciám, odpovede na fungovanie a realizáciu obnovných opatrení v oblasti Rakúska a Nemecka. Okrem samotných ukážok boli veľmi inšpiratívne diskusie priamo na lokalitách. Príjemné bolo vidieť zástupcov  zo štátnych organizácií, ktorí dokážu motivovať ďalších odborníkov a podeliť sa s nimi o nadobudnuté skúsenosti, ktorí sú hrdí na dlhé úseky obnovených tokov riek, ktorí sa tešia z pribúdajúcich rýb v toku aj z nových miest, kde sa pôvodné druhy rýb môžu rozmnožovať. 

V Rakúsku a Nemecku sa revitalizácii riek aj menších vodných tokov venujú už desaťročia. Pre niektoré mestá a obce boli spúšťacím mechanizmom pre realizáciu revitalizácií ničivé povodne ako nás informovali napr. vodohospodári na rieke Isar. Revitalizácie tu podporuje štát, kraje aj samotné mestá a obce – spoločne. Revitalizácie tokov sa tu uskutočňujú nie len v chránených územiach, ale rozsiahle opatrenia vracajúce riekam slobodu realizujú aj priamo v mestách a obciach opierajúc sa o aktuálne poznatky a výskumy v oblasti vodohospodárstva a prinášajúc do tejto oblasti inovatívne prístupy. 

Ukážka obnovených brehov a novovzniknutých ostrovov na rieke Isar
Ukážka obnovených brehov a novovzniknutých ostrovov na rieke Isar

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo prepojiť odborníkov štátnych, verejných aj mimovládnych inštitúcií ako aj zástupcov univerzít v priateľskej a trocha aj dunajsky dynamickej atmosfére na akcii podporenej projektmi Obnova a manažment dunajských lužných biotopov (LIFE14 NAT/SK/001306) a Dynamické línie života Dunaja (LIFE18 NAT/AT/000733).

Ukážka obnovenej dynamiky – vtok do ramena Schallemmersdorf/Grimsing
Ukážka obnovenej dynamiky – vtok do ramena Schallemmersdorf/Grimsing

Ďakujeme všetkým za hodnotne strávený čas a tešíme sa na ďalšie stretnutia, výzvy a spoločné revitalizácie na slovenských úsekoch riek. 

Unikátny 12km dlhý rybovod v Altenwörthe
Unikátny 12km dlhý rybovod v Altenwörthe
Ukážka technológie rybovodu
Ukážka celej technológie rybovodu s jeho hlavným projektantom z VERBUND Hydro Power GmbH
Zdieľať obsah na: