PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

V rámci európskeho „zeleného týždňa“ EU Green Week, kedy sa po celej Európe konajú partnerské podujatia od 13. apríla do 9. júna 2019 s environmentálnou problematikou, sme sa v spolupráci so spoločnosťou Veolia a mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves zúčastnili Karloveského majálesu.

Návštevníci majálesu sa mohli dozvedieť o prírode vo svojom okolí a druhoch, ktoré sú čoraz viac viazané na aktivity človeka.

Porovnávali sme napríklad monokultúrny dunajský les s druhovo bohatším.

Živé slimáky a hmyz odchytený do pascí ukázal návštevníkom, že život okolo nás je skrytý aj v rôznych zákutiach a že malými úpravami okolia vie každý z nás oživiť aj Bratislavu.
Chlapci napr. pomohli pripraviť dierky do polienok pre samotárske včely do hmyzích hotelov.

Veľká konštrukcia potravného reťazca orliaka morského znázorňovala, že aj drobná rastlinka je preňho dôležitá a ako také znečistenie vody môže výrazne ovplyvniť život veľkého dravca.

Viacerí obyvatelia Karlovej Vsi zaznamenali zmeny v úprave zelene v mestskej časti a teraz mali možnosť v motýlích piškvorkach spoznať, prečo je dôležité nechať niektoré plochy pre motýle a ďalšie opeľovače nekosené.

Makety rýb boli jednoznačne najväčším magnetom pre deti, ktoré od kolotočov a iných lákadiel majálesu utekali zas a znova k rybkám. Mamičky boli nadšené a oteckovia
uznanlivo prikyvovali, že lepšiu atrakciu nevideli. Jednoduchá zábavka a navyše bola zadarmo. Príroda v našom podaní zaujala aj tínedžerov, ktorí sa v našom stánku fotili na
mobily.

Celkovo sme z ľudí cítili uznanie a radosť z toho, že sa na Slovensku darí robiť aj dobré veci .

 

Budeme radi ak si nájdete chvíľku na vyplnenie dotazníka: www.surveymonkey.com/r/events_participants.

Vďaka vašej spätnej väzbe môžeme podobné podujatia vylepšovať.

 

Zdieľať obsah na: