PROJEKT: 3E MORAVA NATURE
V apríli sme predstavili verejnosti environmentálnu učebňu Sandberg. Učebňa- prírodný altánok, vznikla pre účely výučby environmentálnej výchovy v prírode a postavená je pri jednom z najcennejších miest na území Bratislavy – NPR Devínska Kobyla – lokalita Na Skale (oproti Sandbergu pri prečerpávacej stanici Bratislavskej vodárenskej spoločnosti). Altánok je vybavený sedením pre 20 detí, pracovným stolom, magnetickou tabuľou a ďalšími výchovno-vzdelávacími prvkami. Zázemie budú využívať už existujúce zabehnuté envirovýchovné programy a iniciatívy, ako aj aktivity, ktoré budú realizované v rámci prebiehajúceho INTERREG projektu, a ktoré bude zastrešovať mestská časť Devínska Nová Ves, ktorá je partnerom projektu. Výstavbu sme zrealizovali cezhraničného projektu Interreg V-A SK – AT 2014 – 2020 – „Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v ekocentrách“ a za finančnej podpory Nadácie Volkswagen. Predstavenia učebne sa zúčastnili aj riaditeľ CHKO Malé Karpaty Peter Puchala a starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. P. Štrokendlová z mestského úradu DNV predstavila verejnosti aj deťom plánované vzdelávacie aktivity a deti s pani učiteľkami pod taktovkou envirovýchovných lektoriek z Daphne na vlastnej koži altánok vyskúšali. Veríme, že tak ako deti z krúžku Sovule tak aj ostatné deti si sem nasmerujú svoje zvedavé kroky k širšiemu poznaniu.
Zdieľať obsah na: