PROJEKT: DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

10. mája 2019 sme zrekonštruovali hmyzí hotel na Dlhých dieloch zhotovený pred pár rokmi organizáciou Živica. Veríme, že okrem hmyzu sa potešilo aj asi 100 žiakov s pani učiteľkami zo Základnej školy A. Dubčeka, ktorí nám prišli pomôcť s touto užitočnou „stavbou“ aj so starostlivosťou o jedlé kríčky – egreše a ríbezle v jej okolí. Hmyzie hotely obľubujú napr. samotárske včely, čmeliaky, lienky a iné užitočné opeľovače. Do domčeka sme pridali veľké množstvo prírodného materiálu – navŕtané drievka, duté steblá, slamu, šišky, ovčiu vlnu, staré deravé tehly, staré črepníky atď. V športovom areáli chystáme aj výsadbu krov a stromov a tiež kvetnaté lúky, na ktorých sa tieto živočíchy budú môcť hostiť.

Akcia sa uskutočnila s podporou BSK, LIFE a MČ Karlova Ves.

Zdieľať obsah na: