„Közép-Európa pandája “

Az északi pocok mehelyi alfaja az óriáspandához hasonlóan endemikus állat, melynek az összes egyede csupán egy aránylag korlátozott nagyságú területen található meg. A Közép-Kína hegyvidékein élő pandától eltérően azonban az északi pocok a Kárpát-medence északnyugati részében fordul elő, ahol leginkább a Duna folyó közelében találkozhatunk vele. Élőhelyei megtalálhatók Szlovákiában, Ausztriában és Magyarország területén.

A Microtus II LIFE-projekt egy előző (2010-2016 között) sikeres projekt folytatása, melynek fő célja ennek a kiemelt közösségi jelentőségű fajnak a védelme élőhelyeinek helyreállításával és megfelelő biokorridorok kiépítésével. Az északi pocok ritka állatfaj, mely folyók mentén, láposokban és lápréteken él. Élőhelyei a fokozódó mezőgazdasági termelés, erdőgazdálkodás és folyószabályozási tevékenységek következtében visszaszorulóban vannak.

Projektcím: Az északi pocok (*Microtus oeconomus mehelyi) élőhely-rehabilitációs programja

 Témakör: LIFE Program, Környezet, Természet és Biodiverzitás

 Akronym: LIFE Microtus II

 Vezető kedvezményezett:     

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (SVK) – Pozsonyi Regionális Természétvédelmi Egyesület

 Közreműködő szervezetek:

Výskumný ústav vodného hospodárstva (SVK) – Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Univerzita Komenského v Bratislave (SVK) – Comenius Egyetem Pozsonyban

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (SVK) – Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatala

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (HUN)

Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természejáró Egyesület (HUN)

Nationalparkgesellschaft Neusiedler See – Seewinkel (AUT) – Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park

 

Fő célkitűzés:

A Microtus II LIFE projekt fő célja az északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi) élőhelyeinek helyreállítása egyszeri beavatkozások segítségével. A beavatkozások a vizenyős területek – mocsarasok, láposok, nedves rétek, természetes folyó- és állóvizes élőhelyek – rehabilitálására vagy módosítására fognak irányulni. A továbbiakban pedig be lesz vezetve az élőhely fenntartásához szükséges területkezelés gyakorlata. A projekt során a célfaj számára 580 hektárnyi területen lesznek létrehozva alkalmas élőhelyek.

Részcélok:

 1. Kiválasztott vizenyős élőhelyek rehabilitálása
 2. Kiválasztott nedves rétek és szegélyterületek helyreállítása a láposok és a gazdaságilag megművelt kultúrtáj között
 3. Biokorridorok és interakciós elemek kialakítása
 4. Tudományos ismeretek gyűjtése a célfajról, valamint az özönfajok részéről kialakított veszélyforrás mértékéről
 5. A vizes élőhelyek megfelelő állapotának eléréséhez szükséges feltételek bebiztosítása, valamint a területek hosszú távú fenntartása helyi érintettek által
 6. A közvélemény és a érintettek tájékoztatása a célfaj, a természetvédelmi beavatkozások és a vizes élőhelyek általános jelentőségéről

Az északi pocok mehelyi alfaja (Microtus oeconomus mehelyi) egy jégkorszaki reliktum. Az északi pocok holarktikus elterjedésű. Megtalálható Finnországtól, valamint Németországtól, Lengyelországon, Fehéroroszországon és Oroszországon keresztül egészen Alaszka keleti részéig. Izolált populációi élnek Hollandiában, Dél-Skandináviában, Finnország partvidékén és a Kárpát-medence nyugati területein.

 

Az európai populáció több alfajból áll: Microtus oeconomus ratticeps – észak Oroszország; Microtus oeconomus medius – Skandinávia; Microtus oeconomus stimmingi – Németországtól, Lengyelországon keresztül Oroszországig; Microtus oeconomus finmorchicus – Norvégia és a Vesterål szigetek; Microtus oeconomus arenicola – Hollandia; Microtus oeconomus mehelyi a Kárpát-medence nyugati térségei.

 

Microtus oeconomus mehelyi alfaj elterjedése Ausztriában a Fertő-tó menti területekre és a Seewinkel régióra korlátozódik. Ezek a területek közvetlen kapcsolatban vannak a Fertő-tó menti magyarországi populációkkal. Magyarországon az északi pocok (mehelyi alfaj) megtalálható a Tóköz-Fertő-Hanság mocsaras vidékein, izolált populációja él a Balaton mellett, valamint kisebb populációi ismertek a Szigetközben. Szlovákiában elsősorban a Duna menti alföldön él. Nem rég egy izolált lokalitása lett felfedezve a Párizsi-patak menti láposokban. Ez a terület a Garam-menti dombvidék egységéhez tartozik, és jelenleg a Microtus oeconomus mehelyi legkeletibb ismert elterjedési pontját jelenti.

 

Az északi pocok csaknem kizárólagosan növényi táplálékon él. Kedveli a különböző sásokat (Carex), nádak (Phragmites) fiatal sarjait, gyékényt (Typha) és a füveket (pl. Molinia). A szaporodási időszak március és szeptember között van, a nőstények évente 1-3 alkalommal 5-11 utódot hoznak világra. Tavasszal az első almot még a telelőhelyeken ellik le. Az északi pocok mozgáskörzete nagy mértékben korlátozott, amit elsősorban élőhelyének jellege és méretei határolnak be. Ismertek azonban évszakok közötti migrációi. Késő tavasszal a pockok nedvesebb nyári élőhelyeket keresnek, míg a nyárvég közeledtével a fiatal egyedek száraz telelőhelyek után kutatnak. Ezeket a szezonális migrációkat befolyásolhatják az élőhely lokális feltételei. Különböző élőhelyek biokorridorokkal való összekötése fő feltétele a populációk izolációjának megelőzésére.

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0070 Martovská mokraď

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0073 Listové jazero

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0077 Dunajské trstiny

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0090 Dunajské luhy

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0093 Severný Bodícky kanál

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0182, SKUEV1182 Číčovské luhy

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0227, SKUEV1227 Čiližské močiare

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0279 Šúr

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0295 Biskupické luhy

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0395 Pohrebište

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0552 Lohotský močiar

Különleges természetmegőrzési terület AT1110137 Neusiedler See – Nordöstliches Leithagebirge

Különleges természetmegőrzési terület HUFH30004 Szigetköz

Online térkép

SKUEV1227

SKUEV0077 Dunajské luhy

SKUEV0077 Dunajské trstiny

A.1 A projektterületen található telkek tulajdoni és bérlői viszonyait összefoglaló adatbázis összeállítása

A.2 Biokorridor-hálózat és interakciós elemek kialakítási tervének kidolgozása

A.3 Vizes élőhelyek rehabilitálásának szaktanulmánya és műszaki dokumentációja

B.1 Telekfelvásárlás és hosszú távú bérbevétel

C.1 Északi pocok élőhelyek rehabilitálása Szlovákiában

C.2 Északi pocok élőhelyek rehabilitálása Magyarországon

C.3 Északi pocok élőhelyek rehabilitálása Ausztriában

C.4 Biokorridorok és interakciós elemek kialakítása

C.5 Az északi pocok élőhelyeire gyakorolt negatív behatások mérséklése

D.1 Az északi pocok populációinak és élőhelyeinek monitorozása

D.2 Az északi pocok területhasználatának monitorozása

D.3 A projekt szocio-ökonómiai hatásának felmérése

D.4 ökoszisztéma szolgálatok felmérése

D.5 LIFE hatékonysági mutatók monitorozása

E.1 Általános ismeretterjesztés

E.2 Ismeretterjesztési tevékenységek iskolák és a nagyközönség számára

E.3 Projektterületek kulcsfontosságú érintetteket és irányító szervezeteit megcélzó ismeretterjesztési és szakképzési tevékenységek

E.4 Tapasztalatcsere és hírközlés, projektek közötti közreműködés kiépítése, projekttevékenységek replikációja

F.1 Projektmenedzsment

K tomuto projektu nie sú priradené žiadne novinky

2018

 • projektszemélyzet alkalmazása – projektmenedzser, pénzügyi vezető, projektasszisztens, terepi asszisztens (F.1)
 • 1,81 hektárnyi felvásárolt terület Csicsó és Kolozsnéma községek határában az SKUEV0077 Dunajské trstiny, SKUEV0227, SKUEV1227 Čiližské močiare és részben az SKCHVU007 Dunajské luhy természetvédelmi területek térségében (B.1)
 • a projekt weboldalának beindítása (E.1)

2019

 • földtulajdonosok adatbázisának összeállítása (B.1)
 • 5,27 ha felvásárolt földterület Csilizradvány, Izsap, Csicsó, Kolozsnéma, Nagykeszi és Marcelháza községek határában az SKUEV0227, SKUEV1227 Čiližské močiare, SKUEV0182, SKUEV1182 Číčovské luhy, SKUEV0077 Dunajské trstiny és az SKUEV0395 Pohrebište természetvédelmi területek térségében (B.1)
 • 12,28 ha helyreállított állandó gyepes terület az SKUEV1227 Čilížske močiare különleges természetmegőrzési terület térségében (C.1)
 • folyamatban a populáció- és élőhely-monitorozási vizsgálatok, valamint a mozgásterületet és az élőhely-használatot értékelő felmérések a kiválasztott északi pocok populációkban (D.1,D.2)
 • elkészült az első szodio-ökonómiai felmérés (D.3)
 • kiválasztva az ökoszisztéma-szolgáltatások elemzését bebiztosító külső szolgáltató (D.4)
 • reklám- és ajándéktárgyak bevezetőcsomagjának elkészítése és disztribúciója – kézi nyomtatásos pólók, noteszok és biodegradálható golyóstollak (E.1)
 • júniusban megvalósult a Microtus mikrobusz beszerzése, mely mozgólaboratóriumként fog szolgálni (E.2)
 • iskolai ismeretterjesztő program szervezése Magyarországon és Szlovákiában, az első rendezvény szeptemberben valósult meg 260 résztvevővel (E.2)
 • 3 workshop megrendezése minisztériumi hivatalnokok és helyi érdekelt csoportok, mint gazdák, erdészek, vadászszervezetek, valamint magyarországi és szlovákiai diákok részére (E.3)
 • tervezett kongresszus megszervezése – Győr, 2019. október (E.4)
 • hivatalnokok számára egy workshop, diákok számára pedig egy iskolázás megrendezése (E.4)

2020

 • 117,8 ha felvásárolt földterület Csicsó, Kolozsnéma, Nagykeszi és Bős községek határában az SKUEV0077 Dunajské trstiny, SKUEV0227, SKUEV1227 Čiližské močiare a SKUEV0090 Dunajské luhy, valamint az SKCHVU007 Dunajské luhy természetvédelmi területek térségében (B.1)
 • 8,38 ha helyreállított állandó gyepes terület az SKUEV1227 Čilížske močiare különleges természetmegőrzési terület térségében (C.1)
 • 5,50 ha helyreállított állandó gyepes terület az SKUEV0090 Dunajské luhy különleges természetmegőrzési terület térségében (C.1)
 • 30 ha nádas sáv helyreállítása a szarvasmarha legeltetés módosításának köszönhetően az AT1110137 Neusiedler See (az illmici biológiai állomástól északra és délre) természetvédelmi terület térségében (C.3)
 • 6,6 km létrehozott biokorridor (C.4)
 • ranger/terepmunkás alkalmazott leszerződtetése 2020 májusától kezdve a ŠOP SR (állami természetvédelmi szervezet) intézményében (C.5)
 • folyamatban a populáció- és élőhely-monitorozási vizsgálatok, valamint a mozgásterületet és az élőhely-használatot értékelő felmérések a kiválasztott északi pocok populációkban (D.1,D.2)
 • webtool eszköz segítségével elkészült a projekt legfontosabb mutatóit elemző táblázat, mely a Progress Report részeként 2020 februárjában leadásra került (D.5)
 • ismeretterjesztő képeslapok nyomtatása 2020 decemberében (E.1)
 • szakmai workshop szervezése vízgazdászok részére Magyarországon (2020. szeptember) (E.3)

2021

 • 0,49 ha helyreállított állandó gyepes terület az SKUEV1227 Čilížske močiare különleges természetmegőrzési területen (C.1)
 • Projektpólók készítése (E.1)

Žofia Filagová

filagova(at)broz.sk

Miriam Miláčková

milackova(at)broz.sk

Jakub Sigmund

sigmund(at)broz.sk