Nem minden pocok egyforma

Bizonyára hallottak már ezt-azt a pockokról. A legismertebb közülük talán a mezei pocok, amelyet a hírekben gyakran a hírekben gyakran kártevőként emlegetnek, mivel nem veti meg a mezőgazdasági terményeket. Nem mindegy azonban, miféle pocokhoz van szerencsénk. A Duna menti alföld vizes élőhelyeinek rejtekén él az északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi). Néhány rokonától eltérően nem rajong a mezőgazdasági terményekért, a vizes élőhelyeknek ellenben fontos lakója ez a faj.

A Microtus II LIFE projekt egy 2010 és 2016 között megvalósult sikeres projektre épül, a célja pedig ennek a kiemelt közösségi jelentőségű fajnak a védelme – élőhelyeinek helyreállításával és biológiai folyosók létrehozásával. Ez a védett pocokfaj ugyanis a folyók mentén, ill. vizes élőhelyeken, lápréteken él, és az intenzív mezőgazdasági művelés, erdőgazdálkodás, valamint a folyószabályozás következtében élőhelyei egyre fogyatkoznak. E ritka faj védelmével ráadásul magán az északi pockon kívül egy sor további faj is védelmet kap ugyanazon az élőhelyen. Az északi pocok ezáltal a vizes élőhelyek további fajainak a védelmét is segíti.

Projektirányítási bizottság tagjai egy év után újra találkoztak.

November 29-én, szerdán megrendezésre került a projekt irányító bizottságának tagjai közötti találkozó. A találkozón tizenhárom résztvevő vett részt, köztük hét tagja volt az irányító bizottságnak. Együtt meglátogattuk a projekt sikeres tevékenységeinek megvalósítását a Čiližské močiare területén.

Megmentettük a mocsarat.

1076 támogatónk segítségével sikerült összegyűjtenünk a célösszeget a mocsár megmentésére. Mostantól kezdve 42 hektár értékes területet közvetlenül a mezőgazdasági területek közepén állandóan megőrzünk.

A Pannon mocsári pocokok látogatása érdekelt felekkel

2022 szeptemberében került megrendezésre a Microtus II első tanulmányi kirándulása, amelyet a pandémia miatt korábban elhalasztottak. Az érintettekkel közösen bejártuk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park vizes élőhelyeit Magyarországon. A Balaton környékén értékes vizes élőhelyek találhatók vadállatok számára.

A Microtus II csapat hálózatot épített Hollandiában

A projekt csapata (BROZ és PRIF UK) 2022 szeptemberében Hollandiába utazott. Az ok az volt, hogy a pannoniai mezei pocok egyik rokona itt él. Egy másik endemikus alfaj, a Microtus oeconomus arenicola jégkorszak utáni menedéket talált itt. Azonban a nedves élőhelyek, amelyek az alfaj számára kulcsfontosságúak, veszélyeztetettek, ugyanúgy, mint Szlovákiában.

A Čiliž patak kitakarítása

november 19-én, szombaton önkéntesekkel együtt elkezdtük a Čiliž patak takarítását. A patak egy szeméttelep mellett folyik Veľký Mederben. A szeméttelep régóta zárva van, azonban csak nemrégiben zárták le az odavezető utat.

Microtus minibus Szlovákiában

Augusztusban kölcsönkértünk egy Microtus minibuszt a magyar Pisztráng Kör partnerünktől. A minibusz egy kültéri mobil laboratórium minden korosztály számára. Az autó felszerelt minden szükséges eszközzel, amelyeket kíváncsi kutatók használhatnak különböző élőhelyek és lakóik kutatásához.

LIFE Misszió

Nemrégiben megtörtént az éves ellenőrzés, amelyet a Mikrotus II projekt tevékenységeinek Monitorozási Küldetésének neveznek. Az eseményt egy külső monitor, az Európai Bizottság végzi.

Workshop a dunai ártereken

A természetvédelem, a gazdaság és az energetika különböző területeinek szakemberei számára workshopot szerveztünk a dunai ártereken.

Az északi pocoknak is megvannak maga határai

Az északi pocok nagy populációjának otthont adó, közösségi jelentőségű Csilizi-mocsár határában galagonya-, tölgy- és égerfasort ültettünk számára, melyet egy sor akácfa karóval szegélyeztünk.

Megy a tanulás, mint a vízfolyás…

Projektjeink célja egyrészt a ritka fajok és élőhelyek védelme, másrészt az ismeretterjesztés és a természet emberhez való közelítése.

Microtus minibusz

Magyar projektpartnerünk, a Pisztráng Kör, beszerzett egy „Microtus minibuszt” a projekt céljaira.

Ökofolyosók keresése az északi pocok számára

Az év eleje óta a projekt partnereivel, a Comenius Egyetem Természettudományi Karával és a Szlovák Állami Természetvédelmi Hivatallal közösen rendszeres terepi megfigyeléseket végzünk az északi pocok számára megfelelő potenciális ökofolyosók – azaz a pocok „távközlekedési útvonalainak” vonatkozásában.

A vizes élőhelyek és jelentőségük

A vizenyős területek olyan élőhelyként jellemezhetők, amelyek megléte a víz jelenlétéhez kötődik. Ezek a területek lehetnek állandóan vagy csak időszakosan nedvesek.

Az északi pocok monitorozása

A pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Karának mammalógusai* már több mint tíz éve foglalkoznak az északi pocok vizsgálatával. Ez a munka magába foglalja a populáció terepen történő megfigyelését, valamint a molekuláris módszerekkel végzett laboratóriumi vizsgálatokat is.

Projektcím: Az északi pocok (*Microtus oeconomus mehelyi) élőhely-rehabilitációs programja

 Témakör: LIFE Program, Környezet, Természet és Biodiverzitás

 Akronym: LIFE Microtus II

 Vezető kedvezményezett:     

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (SVK) – Pozsonyi Regionális Természétvédelmi Egyesület

 Közreműködő szervezetek:

Výskumný ústav vodného hospodárstva (SVK) – Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Univerzita Komenského v Bratislave (SVK) – Comenius Egyetem Pozsonyban

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (SVK) – Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatala

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (HUN)

Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természejáró Egyesület (HUN)

Nationalparkgesellschaft Neusiedler See – Seewinkel (AUT) – Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park

 

Fő célkitűzés:

A Microtus II LIFE projekt fő célja az északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi) élőhelyeinek helyreállítása egyszeri beavatkozások segítségével. A beavatkozások a vizenyős területek – mocsarasok, láposok, nedves rétek, természetes folyó- és állóvizes élőhelyek – rehabilitálására vagy módosítására fognak irányulni. A továbbiakban pedig be lesz vezetve az élőhely fenntartásához szükséges területkezelés gyakorlata. A projekt során a célfaj számára 580 hektárnyi területen lesznek létrehozva alkalmas élőhelyek.

Részcélok:

 1. Kiválasztott vizenyős élőhelyek rehabilitálása
 2. Kiválasztott nedves rétek és szegélyterületek helyreállítása a láposok és a gazdaságilag megművelt kultúrtáj között
 3. Biokorridorok és interakciós elemek kialakítása
 4. Tudományos ismeretek gyűjtése a célfajról, valamint az özönfajok részéről kialakított veszélyforrás mértékéről
 5. A vizes élőhelyek megfelelő állapotának eléréséhez szükséges feltételek bebiztosítása, valamint a területek hosszú távú fenntartása helyi érintettek által
 6. A közvélemény és a érintettek tájékoztatása a célfaj, a természetvédelmi beavatkozások és a vizes élőhelyek általános jelentőségéről

Az északi pocok mehelyi alfaja (Microtus oeconomus mehelyi) egy jégkorszaki reliktum. Az északi pocok holarktikus elterjedésű. Megtalálható Finnországtól, valamint Németországtól, Lengyelországon, Fehéroroszországon és Oroszországon keresztül egészen Alaszka keleti részéig. Izolált populációi élnek Hollandiában, Dél-Skandináviában, Finnország partvidékén és a Kárpát-medence nyugati területein.

 

Az európai populáció több alfajból áll: Microtus oeconomus ratticeps – észak Oroszország; Microtus oeconomus medius – Skandinávia; Microtus oeconomus stimmingi – Németországtól, Lengyelországon keresztül Oroszországig; Microtus oeconomus finmorchicus – Norvégia és a Vesterål szigetek; Microtus oeconomus arenicola – Hollandia; Microtus oeconomus mehelyi a Kárpát-medence nyugati térségei.

 

Microtus oeconomus mehelyi alfaj elterjedése Ausztriában a Fertő-tó menti területekre és a Seewinkel régióra korlátozódik. Ezek a területek közvetlen kapcsolatban vannak a Fertő-tó menti magyarországi populációkkal. Magyarországon az északi pocok (mehelyi alfaj) megtalálható a Tóköz-Fertő-Hanság mocsaras vidékein, izolált populációja él a Balaton mellett, valamint kisebb populációi ismertek a Szigetközben. Szlovákiában elsősorban a Duna menti alföldön él. Nem rég egy izolált lokalitása lett felfedezve a Párizsi-patak menti láposokban. Ez a terület a Garam-menti dombvidék egységéhez tartozik, és jelenleg a Microtus oeconomus mehelyi legkeletibb ismert elterjedési pontját jelenti.

 

Az északi pocok csaknem kizárólagosan növényi táplálékon él. Kedveli a különböző sásokat (Carex), nádak (Phragmites) fiatal sarjait, gyékényt (Typha) és a füveket (pl. Molinia). A szaporodási időszak március és szeptember között van, a nőstények évente 1-3 alkalommal 5-11 utódot hoznak világra. Tavasszal az első almot még a telelőhelyeken ellik le. Az északi pocok mozgáskörzete nagy mértékben korlátozott, amit elsősorban élőhelyének jellege és méretei határolnak be. Ismertek azonban évszakok közötti migrációi. Késő tavasszal a pockok nedvesebb nyári élőhelyeket keresnek, míg a nyárvég közeledtével a fiatal egyedek száraz telelőhelyek után kutatnak. Ezeket a szezonális migrációkat befolyásolhatják az élőhely lokális feltételei. Különböző élőhelyek biokorridorokkal való összekötése fő feltétele a populációk izolációjának megelőzésére.

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0070 Martovská mokraď

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0073 Listové jazero

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0077 Dunajské trstiny

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0090 Dunajské luhy

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0093 Severný Bodícky kanál

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0182, SKUEV1182 Číčovské luhy

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0227, SKUEV1227 Čiližské močiare

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0279 Šúr

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0295 Biskupické luhy

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0395 Pohrebište

Különleges természetmegőrzési terület SKUEV0552 Lohotský močiar

Különleges természetmegőrzési terület AT1110137 Neusiedler See – Nordöstliches Leithagebirge

Különleges természetmegőrzési terület HUFH30004 Szigetköz

Online térkép

SKUEV1227

SKUEV0077 Dunajské luhy

SKUEV0077 Dunajské trstiny

A.1 A projektterületen található telkek tulajdoni és bérlői viszonyait összefoglaló adatbázis összeállítása

A.2 Biokorridor-hálózat és interakciós elemek kialakítási tervének kidolgozása

A.3 Vizes élőhelyek rehabilitálásának szaktanulmánya és műszaki dokumentációja

B.1 Telekfelvásárlás és hosszú távú bérbevétel

C.1 Északi pocok élőhelyek rehabilitálása Szlovákiában

C.2 Északi pocok élőhelyek rehabilitálása Magyarországon

C.3 Északi pocok élőhelyek rehabilitálása Ausztriában

C.4 Biokorridorok és interakciós elemek kialakítása

C.5 Az északi pocok élőhelyeire gyakorolt negatív behatások mérséklése

D.1 Az északi pocok populációinak és élőhelyeinek monitorozása

D.2 Az északi pocok területhasználatának monitorozása

D.3 A projekt szocio-ökonómiai hatásának felmérése

D.4 ökoszisztéma szolgálatok felmérése

D.5 LIFE hatékonysági mutatók monitorozása

E.1 Általános ismeretterjesztés

E.2 Ismeretterjesztési tevékenységek iskolák és a nagyközönség számára

E.3 Projektterületek kulcsfontosságú érintetteket és irányító szervezeteit megcélzó ismeretterjesztési és szakképzési tevékenységek

E.4 Tapasztalatcsere és hírközlés, projektek közötti közreműködés kiépítése, projekttevékenységek replikációja

F.1 Projektmenedzsment

2022

 • vonatkozó szakmai tanulmány elkészítése vizes élőhelyek helyreállítása (A.3)
 • 0,32 ha felvásárolt földterület a SKUEV0077 Dunai Nádasok (Dunajské trstiny) és SKUEV1227 Csilizi-mocsarak (Čiližské močiare) területen (B.1)
 • 70 ha vizes élőhely helyreállítása lapálymélyítéssel, valamint  vízellátó csatorna ásásával az Isztrága-mocsár (Istragov) területén – SKUEV0090 Duna Menti Ártéri Erdők (Dunajské luhy) (C.1)
 • alternatív helyszín választása a magyarországi vizes élőhelyek helyreállítására – Kucsérok – HUFH30004 Szigetköz (C.2)
 • 33 ha helyreállítása kaszálással és az invazív fajok felszámolása Ausztriában – AT1110137 Neusiedler See (C.3)
 • szélfogó telepítése SKUEV1227 Csilizi-mocsarak (Čiližské močiare) határában 300 méter hosszban (C.4)
 • az isztragovi tápcsatorna feltárása 1500 m hosszban SKUEV0090 Duna Menti Ártéri Erdők (Dunajské luhy) (C.4)
 • SKUEV1227 Csilizi-mocsarak (Čiližské močiare) határának egy részének kijelölése 12 achátoszloppal az ültetett fák mellett (C.5)
 • projekt teáscsészék gyártása – Keepcup (E.1)
 • projektpénztárcák gyártása (E.1)
 • műhely természetvédelmi szakembereknek a vizes élőhelyek helyreállításával foglalkozott (E.4)

2021

 • az ökofolyosók és ökológiai lépőkövek revitalizáslására vonatkozó szakmai tanulmány elkészítése (A.2)
 • 0,43 ha felvásárolt földterület a SKUEV0077 Dunai Nádasok (Dunajské trstiny) területen (B.1)
 • 0,2 ha vizes élőhely helyreállítása lapálymélyítéssel, valamint  vízellátó csatorna ásásával az Isztrága-mocsár (Istragov) területén – SKUEV0090 Duna Menti Ártéri Erdők (Dunajské luhy) (C.1)
 • SKUEV0090 Duna Menti Ártéri Erdők (Dunajské luhy): 550 m-es ökofolyosó kialakítása meglévő csatorna mélyítésével (C.4)
 • SKUEV1227 Csilizi-mocsarak (Čiližské močiare): 350 méternyi mezővédő erdősáv telepítése a BROZ tulajdonában lévő földterület határán, telekrendezést követően (C.4)
 • SKUEV0077 Dunai Nádasok (Dunajské trstiny): faültetés erdőtalajon az ökológiai lépőkövek kialakításához, a BROZ által használat területek telekhatárainak kijelölése. 1720 méter hosszú, 2,34 hektáros terület. (C.4)
 • A Dunai Nádasok (Dunajské trstiny) közösségi jelentőségű, különleges természetmegőrzési terület határainak részleges kijelölése (C.5)
 • természetvédelmi őr/terepi munkatárs alkalmazásba vétele az Állami Természetvédelmi Hivatal állományából, 2021.11.1-től (C.5)
 • az északi pocok populációinak, élőhelyeinek, térbeli aktivitásának és élőhelyhasználatának monitorozása (D.1,D.2)
 • a projektet népszerűsítő pólók nyomtatása (E.1)
 • A táj vízvisszatartása tárgyában megrendezett konferencián való részvétel a Virtual LIFE Platform meeting Connectivity keretében ‐ Lessons from LIFE on ecological connectivity towards a coherent, functional and resilient network of protected areas (E.4)

2020

 • 117,8 ha felvásárolt földterület Csicsó, Kolozsnéma, Nagykeszi és Bős községek határában az SKUEV0077 Dunajské trstiny, SKUEV0227, SKUEV1227 Čiližské močiare a SKUEV0090 Dunajské luhy, valamint az SKCHVU007 Dunajské luhy természetvédelmi területek térségében (B.1)
 • 8,38 ha helyreállított állandó gyepes terület az SKUEV1227 Čilížske močiare különleges természetmegőrzési terület térségében (C.1)
 • 5,50 ha helyreállított állandó gyepes terület az SKUEV0090 Dunajské luhy különleges természetmegőrzési terület térségében (C.1)
 • 30 ha nádas sáv helyreállítása a szarvasmarha legeltetés módosításának köszönhetően az AT1110137 Neusiedler See (az illmici biológiai állomástól északra és délre) természetvédelmi terület térségében (C.3)
 • 6,6 km létrehozott biokorridor (C.4)
 • ranger/terepmunkás alkalmazott leszerződtetése 2020 májusától kezdve a ŠOP SR (állami természetvédelmi szervezet) intézményében (C.5)
 • folyamatban a populáció- és élőhely-monitorozási vizsgálatok, valamint a mozgásterületet és az élőhely-használatot értékelő felmérések a kiválasztott északi pocok populációkban (D.1,D.2)
 • webtool eszköz segítségével elkészült a projekt legfontosabb mutatóit elemző táblázat, mely a Progress Report részeként 2020 februárjában leadásra került (D.5)
 • ismeretterjesztő képeslapok nyomtatása 2020 decemberében (E.1)
 • szakmai workshop szervezése vízgazdászok részére Magyarországon (2020. szeptember) (E.3)

2019

 • földtulajdonosok adatbázisának összeállítása (B.1)
 • 5,27 ha felvásárolt földterület Csilizradvány, Izsap, Csicsó, Kolozsnéma, Nagykeszi és Marcelháza községek határában az SKUEV0227, SKUEV1227 Čiližské močiare, SKUEV0182, SKUEV1182 Číčovské luhy, SKUEV0077 Dunajské trstiny és az SKUEV0395 Pohrebište természetvédelmi területek térségében (B.1)
 • 12,28 ha helyreállított állandó gyepes terület az SKUEV1227 Čilížske močiare különleges természetmegőrzési terület térségében (C.1)
 • folyamatban a populáció- és élőhely-monitorozási vizsgálatok, valamint a mozgásterületet és az élőhely-használatot értékelő felmérések a kiválasztott északi pocok populációkban (D.1,D.2)
 • elkészült az első szodio-ökonómiai felmérés (D.3)
 • kiválasztva az ökoszisztéma-szolgáltatások elemzését bebiztosító külső szolgáltató (D.4)
 • reklám- és ajándéktárgyak bevezetőcsomagjának elkészítése és disztribúciója – kézi nyomtatásos pólók, noteszok és biodegradálható golyóstollak (E.1)
 • júniusban megvalósult a Microtus mikrobusz beszerzése, mely mozgólaboratóriumként fog szolgálni (E.2)
 • iskolai ismeretterjesztő program szervezése Magyarországon és Szlovákiában, az első rendezvény szeptemberben valósult meg 260 résztvevővel (E.2)
 • 3 workshop megrendezése minisztériumi hivatalnokok és helyi érdekelt csoportok, mint gazdák, erdészek, vadászszervezetek, valamint magyarországi és szlovákiai diákok részére (E.3)
 • tervezett kongresszus megszervezése – Győr, 2019. október (E.4)
 • hivatalnokok számára egy workshop, diákok számára pedig egy iskolázás megrendezése (E.4)

2018

 • projektszemélyzet alkalmazása – projektmenedzser, pénzügyi vezető, projektasszisztens, terepi asszisztens (F.1)
 • 1,81 hektárnyi felvásárolt terület Csicsó és Kolozsnéma községek határában az SKUEV0077 Dunajské trstiny, SKUEV0227, SKUEV1227 Čiližské močiare és részben az SKCHVU007 Dunajské luhy természetvédelmi területek térségében (B.1)
 • a projekt weboldalának beindítása (E.1)

Jakub Sigmund – projekt menedzser

sigmund(at)broz.sk

Zdieľať obsah na: