PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
V rámci šírenia osvety o ochrane prírody Podunajska sme zorganizovali dve prednášky pre školy. Deti z 1. a 3. ročníka na ZŠ J. A. Komenského v Bratislave mali možnosť dozvedieť sa veľa nového nie len o samotnej rieke Dunaj, ale aj o priľahlých lužných lesoch a mokradiach, ich obyvateľoch, problémoch a snahách ochranárov o obnovenie týchto cenných biotopov. Vypočuli si príbeh o orliakovi Milanovi z našej knihy Príbehy z lúk a mokradí, nadobudnuté vedomosti si overili vyplnením tematických pracovných listov, spoločne skladali hlavolam dunajskej lužnej krajiny a jej typických vtáčích druhov a nakoniec sa potešili z malých darčekov.
Aj toto je cesta ako šíriť informácie o cieľoch a výsledkoch projektu, deti sú vďační poslucháči a prostredníctvom nich si problematika ochrany prírody nájde cestu aj k dospelým.

Fotografie poskytli Monika Repiská a Petra Fedáková.

Zdieľať obsah na: