PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov
pasenie je spása

Pasenie je spása! Máme to aj na papieri.

Konečne sa nám podarilo to, čo sme už dlho plánovali. Vydať brožúrku o význame pastvy v krajine – pre opeľovače, kvety, hmyz, vtáky – pre biodiverzitu celkovo. Na ukážku ponúkame úvodný odstavec z našej brožúrky:

„Krajina okolo nás bola od nepamäti úzko spätá s pastvou. Mnohí si krajinu dávnej minulosti predstavujeme ako súvislý lesný porast, iba kde-tu prerušený riekou alebo močiarom, prípadne neskôr menším ľudským obydlím. Ale nie je tomu celkom tak. V dávnych dobách, v časoch lovcov a zberačov, ešte pred poľnohospodárskou revolúciou, sa krajinou preháňali niekoľko sto až tisícčlenné stáda zvierat – praturov, zubrov, divokých koní či oslov. Tieto zvieratá sa pri svojich presunoch krajinou pásli rovnako na otvorených pláňach, ako aj v lesných porastoch. Hranica medzi lúkou a lesom pre ne neexistovala. Pod ich kopytami len tak praskali popadané konáre stromov, odfrkovali kusy pôdy a v ich pyskoch sa strácala nielen tráva, ale aj všetky listy stromov a kríkov, na ktoré dočiahli.“

Ak máte záujem o novú brožúru, pokojne sa zastavte u nás v kancelárii v Bratislave alebo nám napíšte a pošleme vám pdf verziu, ktorú si môžete vytlačiť.

Brožúrku o význame pastvy sme graficky spracovali a vytlačili z projektu #LIFE_Subpannonic

Grafický dizajn: Magda Schery

Zdieľať obsah na: