PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov
Dobrovoľníci pomáhajú prírode na lokalite Veľký Kopec

Už druhý víkend neodolali čaru dobrovoľníctva na Tokaji geokeškári z OZ Permoníci, ktorí pomáhali prírode na Veľkom kopci (nad Mesto Kráľovský Chlmec).

Ručne pomohli vyčistiť pasienky husto zarastené inváznymi  drevinami (agátom) a expanzívnymi drevinami. Samozrejme za dodržania všetkých proti-pandemických nariadení.

V rámci projektu #LIFE_SUB_PANNONIC a s pomocou správy Chránená krajinná oblasť Latorica sa nám podarilo spojiť s miestnym chovateľom Arnoldom Dócsom. Spoluprácou s týmto hospodárom sa nám podarilo nemožné – obnoviť pastvu na týchto zabudnutých miestach.

Obnova pastvy v chránených územiach je potrebná pre návrat vzácnych druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú viazané na lúky a pasienky. Ani v prípade Veľkého kopca tomu nie je inak, už za jednu až dve sezóny pasenia sa na lokality viditeľne vracia život. A to nielen vzácnej fauny a flóry, ale aj miestnych obyvateľov, ktorí si z týchto legendárnych kopcov začali po rokoch opäť vychutnávať výhľady na Medzibodrožie.

#Pasenie_je_spása, v duchu tohto hesla obnovujeme pastvu na viacerých lokalitách na Slovensku s cieľom ochrany a obnovy biodiverzity týchto území.

Je jasné, že sa na východ, kde je toho tak veľa, ešte neraz vrátime. Za obnovou biotopov, za Tokajským vínkom, krásnymi výhľadmi, ale hlavne za neskutočnými ľuďmi a ich pohostinnosťou!

Vrúcna vďaka patrí aj našim kolegom z SOS/BirdLife Slovensko, nielen za prichýlenie v úžasnom Avescentrum Senné, ale aj za odbornú pilčícku pomoc počas tejto akcie na Veľkom Kopci!

V rámci našich projektov realizujeme viacero aktivít, kde je dobrovoľnícka pomoc vítaná. Pre ich prehľad sledujte našu webovú stránku, konkrétne sekciu: https://broz.sk/ako-sa-zapojit-2/pomahajte-s-nami/

Viac informácií o aktivitách na Veľkom kopci v predchádzajúcich článkoch:

https://broz.sk/obnova-pastvy-na-velkom-kopci/

https://broz.sk/reportaz-o-obnove-pastvy-nad-kralovskym-chlmcom/

Zdieľať obsah na: