PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov

S miestnym hospodárom Arnoldom Dócsom sme rozbehli pastvu kôz v ÚEV Veľký Kopec na východnom Slovensku – nad Kráľovským Chlmcom. Pastva kôz v tomto území pomôže obnoviť cenné stepné biotopy a pasienkové dubiny, ktoré sú plné života, najmä toho hmyzieho a rastlinného. Zároveň nám kozy pomôžu udržiavať pekný výhľad na Latoricu a Tokajskú oblasť, čo je zase nezanedbateľná estetická hodnota pre ľudských návštevníkov, tým, že nás zbavia kríkov a nepôvodných agátov.

Zdieľať obsah na: